HISTORIE TJ SOKOLA VÝPRACHTICE

Vydáno: 13.11.2005 (4738 přečtení) | Téma: TJ Sokol Výprachtice

Historie tělovýchovné jednoty Sokol se začíná březnem roku 1919. Na ustavující schůzi konané 16. března a na první ustavující valné hromadě byly položeny základy a zvoleni první činovníci výprachtického Sokola jako pobočky tělovýchovné jednoty v Jablonném nad Orlicí. Prvním starostou spolku byl zvolen Petr Hubálek, ředitel školy, prvním náčelníkem se stal Josef Chládek a funkcí první náčelnice byla svěřena Marii Pavlíčkové.

Místní a okresní školní rada daly souhlas k zapůjčení školní tělocvičny pro sokolská cvičení a cvičilo se i na školním nářadí. Záhy si však aktivní spolek vydělal na nářadí vlastní.

První tělocvičná akademie se konala již v dubnu 1919 za účasti členů Sokola z Jablonného nad Orlicí. Své dovednosti pak předvedli místní sokolové na prvním veřejném cvičení na zahradě poštmistra pana Chaloupka 31. srpna 1919.

V letech předválečných se členové Sokola věnovali nejen vlastnímu cvičení s účastí na okrskových cvičeních a sokolských sletech, či vystoupením při jiných příležitostech. Také činnost na poli kulturním byla sokolům vlastní. Zřízeny byly odbory divadelní, pěvecký, hudební a vzdělávací, které samy pořádaly mnohé akce či přispívaly k naplnění programu různých oslav pořádaných v obci. Zejména divadlo získalo ve Výprachticích oblibu a pod vedením režiséra Bohumila Skalického i dobrou úroveň. Od roku 1933 provozoval Sokol v sále pana Josefa Blažka biograf.

V letech poválečných se změny nevyhnuly ani tělesné výchově. Přes všechny organizační změny ve vrcholných orgánech tělovýchovy si výprachtická tělovýchovná jednota zachovala ve svém názvu do dnešních dnů označení Sokol.

Činnost oddílů základní tělesné výchovy, lyžování a odbíjené v průběhu let kolísala podle zájmu členů a podle ochoty členů věnovat se vedoucí a cvičitelské činnosti. V duchu tradice stále trvá součinnost školy a tělovýchovné jednoty, která je dána využíváním tělocvičny v základní škole. Velmi aktivní období této spolupráce bylo za „ředitelování“ Jindřicha Berana st., kdy díky dobrým horským podmínkám běhala na lyžích značná část školních dítek a Výprachtice hrály v tomto odvětví sportu v okresním měřítku významnou roli. Jeho přičiněním provozoval Sokol po mnoho let i menší, avšak oblíbený lyžařský vlek na Hoblovně.

Oddílem s bohatou činností jsou bezesporu volejbalisté. V létě roku 1949 získala TJ Sokol do svého vlastnictví chalupu čp. 57 a přilehlé pozemky. Právě tady postupem času vznikal, hlavně svépomocí členů volejbalového oddílu, letní areál. V 70. letech byla bývalá stodola přebudována na šatny, celý objekt pak dostal novou střechu. Původní pískový kurt se přes několik podob a úprav změnil do dnešních dnů v antukovou plochu se čtyřmi kurty, když na dvou z nich je možné „nalajnovat“ hřiště pro tenis a celý areál dostal i sluš-né osvětlení. Plány pro dostavbu areálu jsou na papíře, chybí však to podstatné – finanční krytí.

Oddíl volejbalu zahájil svou činnost v roce 1959 v okresním přeboru třetí třídy. První „mančaft“ tvořili Bedřich Beran, Jindřich Beran, Zdeněk Hanzlíček, Jaroslav Hejl, Vilém Chládek, Jiří Jandejsek, Miloš Krobot, Josef Ska-lický a Josef Šebrle. Postupem času se družstvo probojovalo až do 1. třídy okresního přeboru a v roce 1968 postoupilo do krajské soutěže, kde se usadilo na celé čtyři příští roky. Rok 1974 byl ve znamení vítězství v okresním i krajském kole poháru vesnických jednot a postupu do národního finále v Praze, kde Výprachtice skončili s „bramborovou medailí“, tedy na 4. místě. Během času vznikla dvě družstva mužů A a B, družstvo žáků a od roku 1987 do roku 1999 reprezentovalo výprachtický Sokol v krajské soutěži a později v krajském přeboru i družstvo žen. „Áčko“ se od roku 1977 usadilo v okresním přeboru, který v roce 1992 vyhrálo, postoupilo do krajské soutěže, kterou o sedm let později opustilo postupem do krajského přeboru, kde hraje dodnes. „Béčko“ po dlouholeté účasti v okresní soutěži si polepšilo v roce 1999 postupem do okresního přeboru, kde dosud Výprachtice reprezentuje.

Tradicí se stává Letní volejbalový turnaj, který se koná vždy v červenci za účasti družstev z blízkého i vzdáleného okolí.

Činnost oddílu ZTV, později ZRTV, byla v poválečném období značně kolísavá. Poněkud aktivnějším obdobím byl přelom 80. let a 90. let minulého století, kdy pravidelně cvičilo žactvo, ženy, ale i muži. Po různých změnách v ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy) po roce 1991 vznikl nový subjekt Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV). A tak i ve výprachtickém Sokole byl založen oddíl ASPV, ve kterém stále aktivně pracuje s mládeží Anna Vacková. Její svěřenci se zúčastňují mnoha soutěží v rámci okresu i kraje, kde jsou rovnocennými soupeři cvičencům lépe vybavených a větších městských jednot.

Oddíl ASPV založil letos již devítiletou tradici závodu žactva Výprachtický pětiboj, na kterém se v jednotlivých letech pohybovala účast mezi padesáti až sedmdesáti dětmi.

Běžecké lyžování není u dnešní mládeže právě v oblibě. Lyžařský oddíl postupně ztrácel své členy z řad mládeže. Nakonec zůstala jen mužská část rodiny Křenkových, posléze jen nejstarší člen rodiny otec Mirek Křenek. Ten se v kategorii veteránů nadále zúčastňuje lyžařských závodů v rámci republiky a v letním období závodí v bězích do vrchu, za kterými občas vyjíždí i za hranice. Na základě vlastních znalostí místního terénu zorganizoval s pomocí rodiny a dalších dobrovolníků v roce 1988 závod v běhu do vrchu Výprachtice – Buková hora. Jistě ani sám tenkrát netušil, že se letos tento závod poběží již po sedmnácté.

O kvalitách závodu a jeho organizaci svědčí nejen vysoká účast závodníků z celé republiky přesahující mnohdy stovku, ale i to, že se jedná o špičkové závodníky v tomto sportovním odvětví. Závod byl nejprve zařazen v seriálu běhů do vrchu NIKE EXTRÉME RUNNIG CUP, posléze pak do ČESKÉHO POHÁRU BĚHŮ DO VRCHU, kde má doposud stálé místo. V posledních letech je jeho součástí i závod ORLICKÉHO POHÁRU. V roce 1997 byla TJ Sokol Výprachtice pověřena uspořádat v rámci 10. ročníku tohoto běhu Mistrovství ČR v kategorii veteránů. Nováčkem v TJ jsou fotbalisté, kteří pro své potěšení začali před léty hrát turnaje v malém fotbale s nadšenci z okolních obcích. V r.2004 vstoupili pod křídla Sokola i s vlastním názvem DYNAMIT Výprachtice.

Zdroj: Výprachtické noviny - 700 let