NEJSTARŠÍ ZMÍNKA O KONKRÉTNÍM MUŽI Z VÝPRACHTIC?

Vydáno: 4.10.2011 (2197 přečtení) | Téma: O obci

Nejstarší zmínka o vesnici jako takové je dnes jednoznačně určena k roku 1304. V listině z toho roku je vesnice vypočítána mezi dalšími, které tvořily dar krále Václava III. zbraslavskému klášteru. V jiné listině, kterou vydal jistý Jindřich z Brandýsa 11. července 1402, je však z Výprachtic vzpomenut jakýsi, bohužel blíže neurčený, Mikšík Perda. Listina dosvědčuje, že probošt a konvent lanškrounského kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina zakoupili od Jindřicha z Brandýsa vesnice Trpík a Květná. Zaplatili za ně 170 kop pražských grošů v hotovosti. Skutečné proplacení sumy tehdy dosvědčili čtyři muži: Jan z Bystřece, lanškrounský fojt Krupa, Mikšík Perda z Výprachtic a rychtář ze Žichlínku Pavel. Listina je latinská a v originále stojí: „… rogavi famosos viros, … Mikssikonem Perdam de Wiprechtycz … ut sua sigilla appenderunt.” (byli požádáni slovutní muži … aby připojili své pečeti) Je škoda, že právě u Mikšíka Perdy z Výprachtic není připojeno žádné bližší určení. Zřejmě byl ve své době skutečně natolik známý a vyhlášený, že to nebylo potřeba. Všichni jeho současníci jej zřejmě opravdu znali. Mohl to být rovněž rychtář, jako Pavel ze Žichlínku. Ale to je hypotéza, kterou bude zřejmě velmi těžké, ne-li nemožné, ověřit. Každopádně je v listině jmenovitě zachycen naprosto konkrétní muž, který tu žil a dokonce užíval pečeť (možná vlastní, byl-li však rychtář, mohla to být pečeť vesnice k právním úkonům.

Originál této listiny, která v souvislosti s Výprachticemi není neznámá (je citována pro uvedený název obce, který v ní má specifický tvar), je dnes uložen v Moravském zemském archivu v Brně. Její zcela nová edice je obsažena v nedávno vydané knize Pavla Krafta, Petry Mutlové a Dany Stehlíkové: Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně (Praha 2010). Edice středověkých listin v této knize je určená především odborné, případně velmi poučené laické veřejnosti. Připojené dějiny lanškrounského kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina s mnoha širšími souvislostmi jsou však četbou i pro širokou veřejnost.

Autor: Marie Macková


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.