PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY BUDOUCNOSTI VE VÝPRACHTICÍCH

Vydáno: 14.9.2006 (1722 přečtení) | Téma: Projekty obce

 1. Turisticko – sportovní centrum Výprachtice, sestávající ze dvou projektů:
  1. Tento projekt podporuje větší využití kapacit sportovního střediska Čenkovice tím, že rozšíří možnosti ubytování min. o 40 lůžek v rekonstruovaném objektu čp. 216 ve Výprachticích. Jako zázemí pro turisty bude sloužit víceúčelový sál v rekonstruovaném objektu čp. 216 ve Výprachticích s navazujícím stravovacím provozem. Vedle tohoto objektu kulturního domu obec Výprachtice již zakoupila pozemek, na kterém hodlá vybudovat park s minigolfem a kuželkami, dětským hřištěm a parkovištěm.
   • Předpokládané náklady akce činí 20 mil. Kč
   • Předpokládaný termín realizace – rok 2008 až 2013
   • Prostředky EU, prostředky státu, kraje a obce
   • Investor Obec Výprachtice

  2. Navazující projekt uvažuje s rekonstrukcí dosavadních travnatých hřišť, poblíž objektu čp. 216 a poblíž základní školy, na hřiště s umělým povrchem pro tenis a volejbal s oplocením a místy k sezení pro diváky a dále na osvětlený a ozvučený travnatý areál pro malou kopanou a házenou, atletiku, basketbal a pro sezónní pořádání různých kulturně-společenských akcí. Součástí uvedeného projektu je výstavba odpovídajícího zázemí, tj. nejméně dvě šatny, sprchy pro muže a ženy a nejméně 2 WC. Hřiště budou využívány základní školou, ostatními občany a turisty, kteří v obci tráví dovolenou, případně obcí projíždějí, cykloturisté apod..
   • Předpokládané náklady akce činí 10 mil. Kč
   • Předpokládaný termín realizace – rok 2009 až 2012
   • Prostředky EU, prostředky státu, kraje a obce
   • Investor Obec Výprachtice

 2. V lokalitě „Na Převáži“ směrem do Čenkovic se připravuje parkoviště s nezbytným zázemím pro běžkaře, využívající běžecké trasy ve směru Buková hora a Suchý vrch. Projekt zapadá do koncepce rozvoje této oblasti (lanovka z Bukové hory do Červené Vody). Jedná se o parkoviště s kapacitou stání 43 míst a 4 autobusy. Součástí projektu je chata pro občerstvení, uložení osobních věcí, půjčovnou sportovního vybavení a WC s umývárnou. Uvedený projekt hodláme realizovat za účinné pomoci Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko. Obec totiž na investici do uvedeného projektu a na provozování parkoviště nebude mít prostředky ani kapacity (úklid sněhu z Parkoviště apod.).Nyní se zpracovává tzv. EIA.
  • Předpokládané náklady akce činí 7 mil. Kč
  • Předpokládaný termín realizace rok 2007 a roky následující
  • Prostředky EU, Pardubického kraje, Svazku Lanškrounsko, V omezené míře Obec Výprachtice
  • Investor Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, Obec Výprachtice

 3. Rekonstrukce místních a účelových komunikací
  Obec hodlá rekonstruovat místní a účelové komunikace, které jsou ve velmi špatném stavu. Podél silnice III. tř. procházející obcí hodlá obec vybudovat chodníky. Součástí projektu budou i nové autobusové zastávky, rekonstrukce parkoviště ve středu obce apod. Jelikož místní komunikace tvoří současně cyklotrasy a cyklostezky, půjde rovněž o opravu těchto záležitostí využívaných cyklisty.
  • Předpokládané náklady akce činí 6 mil. Kč
  • Předpokládaný termín realizace rok 2008
  • Prostředky EU, státu, Pardubického kraje a obce Výprachtice
  • Investor Obec Výprachtice, Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko

 4. Zřízení parku naproti zastávce „U fary“
  Obec má zájem zřídit park naproti zastávce „U fary“. Současně obec hodlá realizovat rekonstrukci a obnovu zeleně v celé obci, a to na základě projektu zahradního architekta.
  Součástí by mělo být řešení parkových úprav okolo místního kostela. Důvodem je skutečnost, že obec postupně zarůstá náletem různých dřevin. Je proto třeba uvedený proces cíleně řídit a usměrňovat. V obci chybí místa, kde by si mohli místní lidé, turisté a rekreanti odpočinout.
  • Předpokládané náklady 2 mil. Kč
  • Předpokládaný termín realizace rok 2009 a následující
  • Prostředky EU, státu, Pardubického kraje a obce Výprachtice
  • Investor Obec Výprachtice, Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko

 5. Nákup pozemků pro výstavbu nájemního bydlení a pro výstavbu rodinných domků
  Zainvestování pozemků pro výstavbu nájemního bydlení a pro výstavbu rodinných domků. Jedná se o zainvestování vybraných lokalit U Chaloupků, U Vaníčka, směr na Bystřec apod. V obci schází místa pro výstavbu rodinných domků a tudíž není možné uspokojit zájemce, kteří hodlají v obci stavět. Obec má v současné době veškeré byty obsazeny a musí vytvořit podmínky pro uspokojení nových žadatelů.
  • Předpokládané náklady 15 mil. Kč
  • Předpokládaným termínem realizace je rok 2008 a roky následující
  • Prostředky EU, státu, Pardubického kraje a obce Výprachtice
  • Investor Obec Výprachtice

 6. Výstavba domu na půl cesty
  Výstavba domu na půl cesty. Poblíž obce Výprachtice, konkrétně v Horní Čermné a v Dolní Čermné se nacházejí dětské domovy. Občané v Dolní Čermné rozhodli, že takový dům v obci nechtějí. Obec Výprachtice výstavbu takovéhoto domu zvažuje i pro své vlastní občany, kteří z různých důvodů potřebují přechodně pomoci. Děti z dětských domovů po ukončení přípravy na povolání potřebují pomoci radou apod. Jediným blízkým člověkem je jejich vychovatel, který žije právě v této lokalitě (Čermná, Výprachtice, Lanškroun). Připadá nám proto logické, aby takový dům byl situován v takovém místě, které umožní, aby se chovanci dětského domova mohli se svými vychovateli poradit při řešení životních problémů, které jako děti neznali. Jedná se o tři přízemní domky rodinného typu s jedním dalším domkem, jako zázemí pro obslužný personál.
  • Předpokládané náklady 15 mil. Kč
  • Předpokládaným termínem realizace je rok 2008 a roky následující
  • Prostředky EU, státu, Pardubického kraje a obce Výprachtice
  • Investor Obec Výprachtice<

Jako další priority obce je nutné uvést rekonstrukci a opravu kanalizace, která je starší a netěsná. Je nutné rovněž vybudovat další kanalizační sběrače.

Je nutné investovat do nového místního rozhlasu, osvětlení a do oprav objektů, které obec užívá.


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

 • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
 • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
 • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
 • Povinné údaje jsou označeny *.