AKTUALITY

Jak zaplatit poplatky za odpad a poplatek za psa

S účinností od 13. 3. 2020 obec Výprachtice nepřijímá platby v hotovosti, přijímá pouze bezhotovostní platby na účet.


Při bezhotovostní úhradě používejte účet č. 1326985369/0800 a VS bude číslo popisné domu plátce.


  • poplatek za odpad 590,– Kč/osoba
  • poplatek za psa 200,– Kč, pro důchodce 100,– Kč


Hotovostní platby budou přijímány až po ukončení celostátního nouzového stavu. Stejně tak budou vydávany nálepky na popelnice za bezhotovostně zaplacené poplatky.

Vydáno: 25.3.2020 | Téma: Informace | Autor: Administrátor

INFO 24. 3. 2020 - zpřísnění pohybu na veřejnosti - nově jen ve DVOU a omezení krajské veřejné dopravy

Nově je v platnosti nařízení Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu osob, které je doplněno o bod 2c, v němž je explicitně uvedeno, že se „nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné”.

Od soboty 28. března bude omezena krajská veřejná doprava. Autobusy o víkendech nepojedou vůbec

více zde: https://www.pardubickykraj.cz/…ojedou-vubec

Vydáno: 25.3.2020 | Téma: Koronavirus | Autor: Havelková Hana

Nevypalujte starou trávu ani shrabané listí

Vážení spoluobčané, vím, že nás všechny teď trápí situace ohledně COVID 19, ale nevypalujte starou trávu. Nepalte ani shrabané listí a trávu. Pouze tím zamořujete vzduch a kouř velmi obtěžuje sousedy. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu ponechte shrabanou trávu na své zahradě. Do kontejnerů ji odvezte až po skončení tohoto stavu. V případě většího množství Vám kontejner později přivezeme. Moc děkuji. Luděk Skalický, starosta obce Výprachtice

Info od HZS Pardubického kraje zde: https://www.hzscr.cz/…y-travy.aspx

Vydáno: 25.3.2020 | Téma: Informace | Autor: Skalický Luděk, DiS.

Informace a přístup k osobním údajům

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Výprachtice, sídlo: Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice, IČ: 00279765, DS: sribv9y, telefon: 465 391 132,

e-mail: starosta@obec-vyprachtice.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz, tel. 733 714 700,

úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Vydáno: 23.5.2018 | Téma: Informace a přístup k osobním údajům | Autor: Skalický Luděk, DiS.