VILÉM CHLÁDEK NOMINOVÁN NA CENU D

Vydáno: 31.3.2008 (4018 přečtení) | Téma: Významné osobnosti

Obrázek: Chládek VilémDen D není jen synonymem pro slavný den Druhé světové války. Má i mnoho dalších významů – není bez zajímavosti, že převážně označují význačnou událost.

Den D je pro města a vesnice východních Cech dnem těch, kteří dobrovolně a bezplatně tráví svůj volný čas službou lidem kolem sebe – je Dnem všech dobrovolníků. Jde o slavnostní akci, kdy je oceněno deset nejlepších dobrovolníků, kteří byli na prestižní ocenění nominováni svým okolím a doporučeni odbornou komisí. Nejde však o obvyklou záležitost. Tento Den D je okamžikem, kdy vyhrává nezištná práce pro druhé, okamžikem, kdy je právem oceněna lidskost, přátelství a cit pro problémy druhých. Na počátku Dne D stál nápad zviditelnit každodenní práci bezejmenných dobrovolníků a alespoň symbolicky odměnit jejich úsilí.

V dané souvislosti je možná vhodné si připomenout loňské ocenění dobrovolníků. Den D se tehdy konal v Chrudimi v divadle Karla Pipicha dne 8. března 2007. Tehdy nejvyšší ocenění získal pan Petr Pfeifer, dlouholetý starosta hasičů, konkrétně ZO Svazu dobrovolných hasičů Výprachtice.

I v letošním roce je jedním z nominovaných pan Vilém Chládek, který pochází Lanškrounska, tedy z našeho regionu, konkrétně z Výprachtic-Koburku. Ten výkonu dobrovolnické činnosti zasvětil již neuvěřitelných 49 let. Pan Vilém Chládek se letos navíc v plném zdraví dožívá významného životního jubilea – 70. let.

Za občany i za obecní zastupitelstvo připsal k článku starosta obce, pan Miroslav Stejskal, tato slova: „Viléme, přejeme Ti, aby Tě stále více bavilo být mezi lidmi a pro jejich dobro jim pomáhat a s nimi se společně radovat.


Medailonek našeho jubilanta (převzato ze serveru skp-centrum.cz) Pan Vilém Chládek po ukončení základní vojenské služby v roce 1959 byl přijat do tehdejšího Svazu požární ochrany Koburk, nyní Sbor dobrovolných hasičů Koburk. V této dobrovolné organizaci zastával od roku 1975 do roku 1994 funkce velitele jednotky. Nejméně 20 let pan Chládek dobrovolně promítal pro místní občany kino a organizoval další kulturní a společenské akce. Jako dobrovolník se aktivně zapojil do výstavby hasičské zbrojnice v Koburku a jeho aktivita byla příkladem pro ostatní. V letech 1983 až 1985 byl iniciátorem generální opravy hasičské nádrže, přičemž sám odpracoval na této akci nejvíce brigádních hodin. Nejinak tomu bylo v roce 1994, kdy byla zahájena zásadní rekonstrukce hasičské zbrojnice Koburk. I této akci pan Chládek věnoval většinu svého volného času. V roce 1980 obdržel pan Chládek medaili za příkladnou práci a v roce 1989 obdržel česné uznání a v roce 2002 medaili za zásluhy.

Pan Vilém Chládek se stejným způsobem zapojil do práce v tělovýchovné jednotě, kde se jako člen zaregistroval rovněž v roce 1959. Zde vykonával funkci vedoucího volejbalového oddílu a to téměř 30 let. Za dobu, kdy se aktivně věnoval volejbalovému sportu, družstvo volejbalu pod jeho vedením jedenkrát vyhrálo krajskou soutěž a několikrát se umístilo na druhém nebo třetím místě v rámci kraje. Pan Chládek pomáhal stavět sportovní areál, kde bylo nejdříve postaveno jedno volejbalové hřiště ke kterému později přibylo další hřiště na volejbal a dvě hřiště na tenis. Nominovaný se aktivně podílel na rekonstrukci zázemí TJ Sokol Výprachtice, byl organizátorem tradičních letních karnevalů, přičemž příjmy z těchto karnevalů byly použity na rozvoj sportu, na práci s mládeží, na organizování sportovních soutěží a na další sportovní akce. Pan Chládek je držitelem řady čestných uznání za rozvoj sportu, které mu věnoval Okresní výbor ČSTV, Okresní orlické sdružení TJ a další orgány. Jmenovaný nebyl a není členem žádné strany. I ve svých téměř 70 letech dokáže bez problémů zdolávat dlouhé dálkové pochody a často si sám ještě rekreačně zasportuje. Ve sportu dokáže směle odolávat i podstatně mladším jedincům. Do současné doby pomáhá při organizaci sportovních, společenských a dalších významných akcí, a to jak v Koburku, tak i ve Výprachticích. V rámci setkání důchodců, které se pravidelně koná jedenkrát za 14 dnů pomáhá s obsluhou, přípravou sálu a s organizací těchto setkání. V pomoci ostatním je příkladem nejen pro mladé. Jeho optimismus a vitalitu mu může závidět mnohý z nás. Je radostí pro jeho bližní i pro nás ostatní, sdílet s ním společné okamžiky, dny i celé roky. Být mezi lidmi a pomáhat jim a radovat se s nimi, to je jeho život. Tato radost a optimismus většinou přechází i na ostatní. Jsme rádi, že jej zníme a můžeme Vám o něm toto povědět. Vilém (Vilda) jako člověk je velice skromný a nemá rád slávu ani chválu. Trvalo nám, než jsme jej přesvědčili a věříme, že přesvědčíme i Vás.

Zdroj: Lanškrounské listy 6/2008

Autor: Lanškrounské listy