ZPRÁVY Z RADNICE - PROSINEC 2006

Vydáno: 18.1.2007 (1556 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v závěru roku 2006. Byly dokončeny zednické práce na přístavbě šaten a sociálního zařízení k tělocvičně Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Nepodařilo se však dokončit práce instalatérské, a to zejména z důvodu opožděné dodávky některých výrobků, jako např. speciálního ventilu, bojleru apod.

Z uvedeného důvodu jsme MF ČR požádali o prodloužení termínu dokončení akce. Termín kolaudace byl na naši žádost prodloužen do konce měsíce ledna 2007. Věříme, že se nám podaří přístavbu sociálního zařízení a šaten úspěšně zkolaudovat tak, aby tato stavba mohla co nejdříve sloužit dětem a výprachtickým i dalším sportovcům.

Firma Ing. Ladislava Kubelky dokončila v termínu opravu mostu u výprachtické pily. Musíme konstatovat, že se práce firmě pana Ing. Kubelky zdařila. Nyní je nutné provést závěrečné vyhodnocení celé akce, které spočívá v odeslání všech stanovených podkladů na ministerstvo pro místní rozvoj.

V prosinci se ve Výprachticích konala celá řada akcí. Na sále v hostinci „U Jána“ se počátkem prosince konalo již tradiční splnění OEZ s.r.o. Letohrad. V dané souvislosti je třeba připomenout, že 31. prosince 2006 oslavil 50. narozeniny generální ředitel OEZ s.r.o. Letohrad Jaroslav Toman. Přejeme Ing. Jaroslavu Tomanovi hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním životě i v práci. V době adventu proběhla celá řada akcí. Jednalo se o „Vánoční koncert“, kde vystoupil „Komorní orchestr Jaroslava Kociana“ pod vedením MgA. Bohuslava Mimry a „Smíšený pěvecký sbor Bendl“ pod vedením Mgr. Josefa Menšíka.

Pěkné odpoledne strávili důchodci dne 27. 12. 2002 na svém již tradičním „vánočním“ setkání. Koburští hasiči promítali pro děti film „Jak se krotí krokodýli“, v tělocvičně naší školy se konal již po několikáté za hojné účasti, tohoto ročníku se zúčastnilo již 10 družstev, „Štěpánský fotbálek“. V hospodě „U Jána“ uspořádali Silvestrovskou zábavu. Rozhodně se tedy nedá říci, že by ve Výprachticích nebo v Koburku nebyl ve vánočním období dostatek společenských i sportovních aktivit. Poděkování patří Vám všem, kteří jste tyto akce uspořádali, i Vám, kteří jste se těchto akcí aktivně zúčastnili.

Dovolte nám, abychom Vás v závěru informovali o tom, že obec Výprachtice získala pro rok 2007 dotace ve výši 7 mil. Kč. Bylo to zásluhou poslanců ČSSD pana Mgr. Radko Martínka a pana Ing. Miroslava Váni.

Máme představu, že za 3 mil. Kč bude dokončen stravovací provoz včetně vzduchotechniky a výtahu v objektu „Kulturního domu U Jána“. Zbývající prostředky budou určeny na generální opravu střechy na budově Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích a na nové vybavení kotelny v této školní budově.

Dovolte nám, abychom popřáli Vám i Vašim blízkým do nového roku 2007 pevné zdraví a štěstí a úspěch ve Vašem konání. Věříme, že i pro výprachtickou obec bude rok 2007 rokem inspirujícím a úspěšným.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.