ZPRÁVY Z RADNICE - PROSINEC 2014 - LEDEN 2015

Vydáno: 11.2.2015 (939 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2015

Obrázek: Znak obce Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní, dovolte nám, abychom Vám na počátku roku popřáli vše dobré, zejména pak zdraví, spokojenost v práci i v rodině a alespoň trošičku štěstí, které je tolik potřebné a kterého se některým z nás mnohdy nedostává.

Nový rok přinesl nejenom sníh, ale také plískanice a teploty okolo 10°C, na které jsme byli zvyklí spíše na jaře.

Nakonec již ani pranostiky mnoho neplatí. Například: “Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu”. V loňském roce ryl krtek v lednu o sto šest a zima nakonec nebyla žádná. Nyní se situace opakuje. Další pranostika říká, že pokud je v lednu hodně sněhu, bývá v červnu hodně sena, a tak by bylo možné pokračovat. V loňském roce v lednu sníh nebyl a trávy bylo tolik, až nám to některým nebylo milé.

Vraťme se však k tomu, co se stalo od posledního výtisku Výprachtických novin. Jednak u základní školy proběhl tradiční Vánoční jarmark s hojnou účastí Vás všech, za což děkujeme. Poděkování patří učitelkám a učitelům základní školy a učitelkám mateřské školy, kuchařkám, dětem i zaměstnancům obce. Guláš byl opět výborný a koláče se rozplývaly na jazyku (mimochodem byly opět brzy vyprodány). Výrobky dětí se také podařilo prodat. Tak zase koncem tohoto roku na shledanou. Na Rozsvícení vánočního stromečku nás také přišlo dost, zpívalo se, strašilo se a rozdávaly se dárky dětem. Určitě je to dobrá akce. V lednu, dne 17. 1. 2014, pak proběhl na sále kulturního domu U Jana tradiční „Hasičský ples”. Lidí přišlo pouze okolo stovky. Všem, kteří přišli, děkujeme. Poděkování patří také organizátorům obou akcí, tj. výprachtickým hasičům. Hlavu vzhůru, příště to bude určitě lepší. Prostě, jak je nevlídno, lidé sedí doma. To se nakonec potvrdilo i na jiných akcích, konaných ve stejný den.

Ve Výprachticích proběhla také „Tříkrálová sbírka”, kterou pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí, poděkování najdete ve Výprachtických novinách. V letošním roce budeme zřejmě nuceni Vás požádat ještě o podporu v souvislosti s opravou havarijního stavu varhan v místním kostele. Je nám však jasné, že můžete darovat pouze to, co Vám dovolí Vaše finanční situace. Stav varhan je skutečně žalostný. Celkové náklady opravy varhan zatím nebyly vyčísleny, ale v obdobných případech se jedná o částky od 500 tis. do jednoho milionu korun podle velikosti nástroje. Varhany jsou kulturní památkou, nepatří sice obci, ale církvi. Na druhé straně se bez zvuku varhan neobejde žádný obřad. Věříme, že nikdo z nás by nechtěl, aby nástroj mistrů, značné historické i umělecké hodnoty, nahradila novodobá technika. Obec samozřejmě projedná na nejbližším zasedání možnost podpory této akce.

A co se dělo v prosinci a lednu u obce?

Zaměstnanci obce malovali byt v bývalé mateřské školce. Prováděla se údržba dalších objektů. Bylo nutné uklízet autobusové zastávky, chodníky a místní komunikace. Sněhu nebylo sice tolik, ale měnil se v ledovatku a náledí, a proto i údržba v této situaci nebyla jednoduchá. Bylo také nutné řešit havárii kotle v zázemí pod hospodou a provést výměnu dvou kusů vadných sporáků v obecních bytech. V měsíci prosinci obec získala z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí kolový nakladač značky KUBOTA (výroba Finsko) spolu se zametacím strojem. Součástí kolového nakladače byla také víceúčelová lžíce (tři lžíce v jedné).

Konečně dorazil nosič kontejnerů spolu s kontejnery, takže obec má šanci již zajišťovat některé činnosti vlastními prostředky. V návaznosti na uvedené bude možná nutné doplnit stávající techniku dalšími stroji. Důvodem pro zakoupení kontejnerů a nosiče kontejnerů je nová legislativa, která obcím ukládá zajistit sběr a dopravu dalších komodit, jako jsou odpady rostlinného původu (tráva, větve apod.).

Cílem nové právní úpravy je zlepšení třídění a využití bioodpadu. To by mělo mít za následek snížení objemu směsného komunálního odpadu, který je v současné době skládkován. Do budoucna je potřebné řešit situaci okolo odpadů postupně nikoliv skládkováním, ale jejich lepší separací a dalším využitím.

Uvnitř listu najdete návratku, která je současně objednávkou na zapůjčení kompostéru. Každá domácnost, která obhospodařuje vlastní pozemky o výměře cca 1000 m2, může získat kvalitní kompostér o objemu cca 900 litrů. Věříme, že si kompostéry objednáte. Kompostéry Vám budou bezplatně zapůjčeny, takže za ně nebudete nic platit. Každá domácnost může získat pouze jeden kompostér.

Kompostéry byly pořízena z dotace, kterou obdržel mikroregion Severolanškrounsko (svazek obcí, jehož součástí je i obec Výprachtice) z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí. V této době naše obec připravuje další žádosti o dotace, které se týkají obnovy drobných kulturních památek (křížky u silnice), a dále dotaci na doplocení školního hřiště a jeho zatraktivnění pořízením nového doskočiště včetně dráhy a osazení hřiště některými cvičebními prvky. Uvidíme, jak bude nakonec naše žádost úspěšná.

Dokončuje se také stavební řízení na nový vodovod v části Hoblovna. V první etapě se bude jednat zřejmě o přivaděč vody spolu s automatickou tlakovou stanicí (pozemky nad stavením Ing. Jiřího Olivy).

Přejeme Vám všem ještě jednou v tomto roce vše dobré. Věříme, že zima Vás snad již mnoho nepotrápí a některé pranostiky se tak nenaplní. Přejeme Vám, aby se Vám dařilo v zaměstnání, abyste čas plískanic a nepohody strávili se svými blízkými v pohodě a v teple.


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.