ZPRÁVY Z RADNICE - ŘÍJEN-LISTOPAD 2006

Vydáno: 1.12.2006 (1622 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci říjnu a listopadu. Jelikož v měsíci říjnu proběhly volby a bylo nutné současně zvládnout celou řadu dalších úkolů v souvislosti s realizací řady investičních akcí, nebyly vydány Výprachtické noviny. Za uvedené se všem čtenářům Výprachtických novin omlouváme.

Co se tedy realizovalo v říjnu. V měsíci říjnu byla dokončena část fasády na Kulturním domě Výprachtice, již předtím byla osazena nová plastová okna a dveře. Římsy a parapety byly opatřeny měděným oplechováním.

Pokračovalo se v budování přístavby šaten a sociálního zařízení k tělocvičně Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. V současné době byly provedeny práce instalatérské a elektrikářské tak, aby bylo možné omítat jednotlivé místnosti a chodby.

Obec Výprachtice obdržela z Pardubického kraje ještě před závěrem roku dotaci na odstranění vlhkosti v suterénu Kulturního domu Výprachtice. Za získané prostředky bylo provedeno podřezání zdiva za použití zařízení z ocelového lana a dále za pomoci řetězu. Mezi základ a zdivo bude vložena nová izolace z umělé hmoty.

Jsou prováděny závěrečné práce spojené s opravou mostu a byla rovněž dokončena oprava komunikace u výprachtické pily.

V případě části trasy vodovodu v lokalitě „U Faltových“ byla dokončena výměna litinového potrubí za plastové. Délka trasy činí cca 200 m.

Zaměstnanci firmy OVAZ provedli výměnu kotle v hasičské zbrojnici Výprachtice. Probíhaly rovněž bourací a zednické práce pod kulturním domem, a to pod vedením pana Miloslava Šilara. Byla dokončena oprava místní komunikace vedoucí přes osadu Pláňava a místní komunikace „Ve Bráně“. Na opravách komunikace se aktivně podílel pan Miroslav Stejskal (čp. 318), Ivo Chládek a další občané naší obce.

V měsíci říjnu a listopadu byly provedeny některé technické úpravy zařízení ČOV. Všem, kteří nám pomohli, děkujeme.

V měsíci listopadu byla provedena oprava střechy nad bývalou mateřskou školkou, jednalo se o škody po zimě, došlo i k výměně dvou střešních oken.

V měsíci listopadu byla dokončena oprava kapličky na „Haldě“. Zbývá opravit vstupní dveře. Tohoto úkolu se ujal p. Petr Pfeifer mladší. Je potřebné panu Pfeiferovi dát určitý čas na to, aby mohl opravu dveří provést, neboť zadání opravy obdržel nedávno.

V říjnu i v listopadu se rovněž pokračovalo v přístavbě šaten a sociálního zařízení k tělocvičně základní školy. Práce prováděla jednak firma VCES a jednak zaměstnanci firmy OVAZ Luboše Merty. Instalatérské a topenářské práce prováděl pan Roman Jurečko a elektrikářské práce pan Josef Stejskal.

Na všech výše uvedených akcích se podíleli zaměstnanci obce pan Bašek, p. Špo-niar, p. Štancl, p.Klemenet a p. Fabiánek.

Koncem listopadu od nás odešel pan farář Mgr. Ivo Kvapil. Pane faráři, děkujeme Vám za vše, co jste udělal pro výprachtický kostel „Proměnění Páně“, určitě na Vás nezapomeneme. Obětavosti a píle, s jakou jste přistupoval k plnění tak důležitého úkolu, si velice vážíme. Přejeme Vám hodně štěstí a zdraví na Vašem novém působišti.

Novému panu faráři přejeme, aby se mu v naší obci líbilo a aby se zde cítil dobře.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.