ZPRÁVY Z RADNICE - SRPEN 2006

Vydáno: 28.8.2006 (1626 přečtení) | Téma: Zprávy z radnice 2006

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění v naší obci v měsíci srpnu. Zaměstnanci obce prováděli sekání trávy, úklid obce, terénní úpravy na čistírně odpadních vod a plnili další úkoly spojené s údržbou a opravami obecního majetku.

Bylo nutné vyměnit vadná čerpadla ve vodojemu „Vlčí důl“. V obou případech šlo o spálené vinutí čerpadel. Čerpadlo v novém vrtu bylo dosud v záruce.

V suterénu restaurace „U Jána“ pokračovaly práce na výstavbě zázemí pro restauraci, které vykonává pan Vaníček za pomoci zaměstnanců obce. Vybudováním potřebného zázemí pro kuchyň dojde k vytvoření podmínek nutných pro plnohodnotný stravovací provoz.

Úpravy doznala rovněž ordinace naší zubní lékařky. V místnosti byly položeny nové obklady. Do nové pracovní desky kuchyňské linky byl zabudován nerez dřez a nerez umyvadlo. Rozvody vody jsou z plastu a byly uloženy pod omítku. Práce provedl pan Šopík, pan Falta, pan Šponiar a pan Bašek. Rovněž naši zaměstnanci obce umístili do středu obce rovněž nové lavičky.

Čistírna odpadních vod byla uvedena do stavu, kdy je možné zahájit provoz. Po absolvování zkušebního provozu budou navrženy určité změny, které umožňují činnost i po výpadku elektrické energie. Zlepší se rovněž měření na odtoku, ohlašování poruch na mobilní telefony obsluhy apod. Zvolená technologie čištění odpadních vod zatím nevykazuje větší nedostatky. Nová technologie čištění bude mít vliv na zlepšení kvality vody vypouštěné z čistírny odpadních vod.

V současné době probíhají přípravné práce na zahájení stavby sociálního zařízení a šaten k tělocvičně u Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Ministerstvo financí zaslalo obci rozhodnutí o účasti státu na financování této akce. Bude potřebné dohodnout některé organizační záležitosti s dodavatelem stavby tak, aby stavba mohla být zahájena v nejkratší možné době.

Obec Výprachtice získala příspěvek od Pardubického kraje na zhotovení části fasády na kulturním domě. Zprvu jsme uvažovali o tom, že se fasáda zhotoví pouze v přední části, kde se nachází restaurace. Nyní po zvážení dalších okolností (podřezání zdiva apod.) bylo rozhodnuto, že fasáda bude zhotovena na celé části venkovního zdiva podél silnice. Předtím však bude nutné, zadat výrobu oken a dveří a v průběhu realizace akce vyměnit stará okna a dveře za nové. Rovněž bylo provedeno podřezání zdiva v části sálu a jeviště. Vstupní dveře do restaurace musí umožnit bezbariérový přístup. Nová okna a dveře zlepší tepelně-izolační vlastnosti tohoto objektu.

V rámci řešení škod způsobených táním sněhu v jarním období, se obci zřejmě podaří získat dotaci ve výši cca 900.000,– Kč. Získané finanční prostředky obec použije na rekonstrukci mostu, který se nachází u výprachtické pily, směrem na Dolní Heřmanice a na osadu Pláňava. Část získaných finančních prostředků využijeme na opravu poškozené komunikace poblíž tohoto mostu.

Byly rovněž zahájeny práce na opravě kapličky v lokalitě „Na Haldě“. Zdivo kapličky bylo dodatečně odizolováno a poškozené části zdiva byly opraveny. Mezi zdivo a základ kapličky byly zaraženy nerez plechy, které jsou vzájemně spojeny tak, aby zabránily vzlínání vlhkosti. Po odizolovaní betonových podlah budou zhotoveny vnitřní a venkovní sanační omítky a venkovní zdivo bude opatřeno nátěrem. Do zimy nám zbývá udělat ještě velký kus práce. Věříme, že se nám podaří splnit vše, co jsme si vymínili. Vám všem, přejeme ještě hodně pěkných dnů, které určitě využijete k práci i k odpočinku.


Související články:


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.