PROJEKTY OBCE

Dotace z evropského programu Leader

Obrázek: Mapa okresu UOProto, aby níže zmíněné území mělo možnost dosáhnout na dotace EU z programu LEADER, je třeba založit právní subjekt.

Svazky obcí (DSO Lanškrounsko a Region Orlicko-Třebovsko) se shodly na společném postupu a podpořily vznik občanského sdružení. MAS (místní akční skupina) Karel byla založena 2. 6. 2006. Toto sdružení se intenzivně připravuje na podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova v ose LEADER. Dotace z EU fondů je možno využít pr...

Celý článek »

Vydáno: 31.8.2007 | Téma: Projekty obce

Projektové záměry budoucnosti ve Výprachticích

  1. Turisticko – sportovní centrum Výprachtice, sestávající ze dvou projektů:
    1. Tento projekt podporuje větší využití kapacit sportovního střediska Čenkovice tím, že rozšíří možnosti ubytování min. o 40 lůžek v rekonstruovaném objektu čp. 216 ve Výprachticích. Jako zázemí pro turisty bude sloužit víceúčelový sál v rekonstruovaném objektu čp. 216 ve Výprachticích s navazujícím stravovacím provozem. Vedle tohoto objektu kulturního domu obec Výpr...

Celý článek »

Vydáno: 14.9.2006 | Téma: Projekty obce | Přidat komentář

Projekt přístavba k tělocvičně ZŠ Výprachitce

Obec Výprachtice hodlá v tomto roce realizovat přístavbu k tělocvičně Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice. Tělocvična v současné době nemá žádné sociální zázemí, neboť původní šatny byly využity jako sklady a další prostory pro kuchyň. Bez potřebného sociálního zázemí není možné tělocvičnu řádně užívat. Zmíněná přístavba tento problém bude řešit. V přístavbě k tělocvičně budou vybudovány WC pro dívky a chlapce, dvě šatny pro cvičence, ...

Celý článek »

Vydáno: 25.4.2006 | Téma: Projekty obce | Přidat komentář