ZPRÁVY Z RADNICE 2007

Zprávy z radnice - Prosinec 2007

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, co připravujeme v roce 2008 a které důležité úkoly bude nutné splnit.

V souvislosti s nedostatkem vody v letních a podzimních měsících se budeme snažit zajistit zmapování hydrogeologické situace ve výprachtickém katastru.

Připravujeme žádost o zpracování projektu, jehož cílem bude vyhledat nové zdroje pitné vody, provést hydrogeologické vrty, čerpací zkoušky a vůbec veškeré další krok...

Celý článek »

Vydáno: 11.1.2008 | Téma: Zprávy z radnice 2007 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Listopad 2007

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás v tomto adventním čase pozdravili a před koncem roku trochu, alespoň v krátkosti, zavzpomínali, co nám vlastně rok 2007 přinesl.

Rok 2007 se zapíše určitě do historie naší obce jako rok problematický a náročný. Obec byla nucena řešit řadu potíží spojených se zajištěním dodávek vody. Bylo nutné vyměnit, případně opravit, čerpadla, jistící a kontrolní zařízení, ventily, přívodní potrubí apod.

Obec současn...

Celý článek »

Vydáno: 17.12.2007 | Téma: Zprávy z radnice 2007 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Říjen 2007

Vážení přátelé, zima nám již klepe na dveře, napadl první sníh, letos zvláště brzy. Denní teploty nejsou příjemné. Za této situace pracovníci obce často do nočních hodin pracovali na opravě přivaděče do vodojemu v Zaječíně. Ve vodojemu na Haldě byl vyměněn plovákový uzavírací ventil. Opravu v Zaječíně i na Haldě se podařilo zvládnout díky vydatné pomoci pana Luboše Hejla. Luboši, děkujeme Ti za vše, co pro naši obec děláš, velmi si Tvé práce váž...

Celý článek »

Vydáno: 2.11.2007 | Téma: Zprávy z radnice 2007 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Září 2007

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás před nastupujícím podzimem pozdravili a předali Vám informace o akcích, které se konaly v naší obci v září 2007.

Byla zahájena rekonstrukce kulturního domu ve Výprachticích. Jak jsme Vás již dříve informovali, byl rozsah rekonstrukce na základě provedeného výběrového řízení stanoven v závislosti na poskytnuté dotaci takto:

Rekonstrukce se bude skládat z provedení stavebních úprav suterénu v části pod ho...

Celý článek »

Vydáno: 4.10.2007 | Téma: Zprávy z radnice 2007 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Srpen 2007

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás na sklonku léta opět pozdravili a seznámili Vás s děním v naší obci v měsíci srpnu 2007.

Jak jsme Vás již informovali, v červenci byla zahájena další, v pořadí již pátá, etapa rekonstrukce Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice.

Firma Seven s.r.o. Lanškroun pokračuje ve výměně systému ústředního vytápění v Základní škole Jindřicha Pravečka Výprachtice. V rámci této etapy rekonstrukce školy budou ...

Celý článek »

Vydáno: 31.8.2007 | Téma: Zprávy z radnice 2007 | Přidat komentář

Zprávy z radnice - Červenec 2007

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás před nastupujícím létem pozdravili a poskytli Vám informace o červencovém dění v naší obci.

Zakázka na rekonstrukci ZŠ v objemu cca 4,1 mil Kč byla zadána na základě provedeného výběrového řízení firmě Seven Lanškroun s.r.o., Nádražní 339, 563 01 Lanškroun.

Zakázka se sestává z těchto prací:

  1. Rekonstrukce kotelny
  2. Rekonstrukce ústředního topení
  3. Elektroinstalace kotelny
  4. Oprava střešní krytiny

V ...

Celý článek »

Vydáno: 9.8.2007 | Téma: Zprávy z radnice 2007 | Přidat komentář