ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Tento článek je reakcí na oranžový reklamní leták, nejmenované společnosti, který nám byl v předchozích dnech doručen do schránek. Šlo o reklamu na revizi kotlů, čištění a kontrolu spalinové cesty. Chceme Vám sdělit, že Obec nemá a nemůže mít vliv na rozesílání podobných reklam a už vůbec nemůže ovlivnit texty, různé termíny apod., které si firmy píší sami. Apelujeme proto na občany, aby byli obezřetní a pokud už chtějí takto nabízených služeb v...

Celý článek »

Vydáno: 20.9.2016 | Téma: Životní prostředí | Komentáře: 1

Jak je to s pitnou vodou v Zaječíně

Voda z jímacího území Zaječín zásobuje historicky obec Výprachtice nejdéle. Je to mělká voda a z pohledu vodohospodáře by bylo lepší tyto mělké vody příliš nevyužívat zejména z důvodu pravděpodobnějších rizik znečištění a díky závislosti vydatnosti studní na dešťových srážkách. Z důvodu velké potřeby vody pro dobytek ze strany zemědělské společnosti Agrospol je tento zdroj stále využíván a je určen zejména pro ně. Síť je ale propojená a nelze úp...

Celý článek »

Vydáno: 6.10.2014 | Téma: Životní prostředí | Přidat komentář

Vodní zdroje vodovodu

Vážení občané, nedávno jsme obdrželi na adresu zastupitelstva dopis o.s. Naše Výprachtice s tím, že se obávají, že kácení lesa na druhé straně Bukové hory v souvislosti s rozšířením sjezdovky na Červené Vodě (stavba sjezdové a lanové dráhy Heroltická), bude mít za následek úbytek pitné vody pro Výprachtice. Proto jsme požádali renomovaného odborníka na zdroje pitné vody RNDr. Šedu o vyjádření k této situaci. Mimochodem, když jsme se ohradili pro...

Celý článek »

Vydáno: 5.10.2012 | Téma: Životní prostředí | Přidat komentář

Třídění odpadu

V minulém čísle Výprachtických novin jsme Vás informovali o růstu nákladů na odpady. Obec má snahu o důslednější třídění veškerého odpadu s cílem snížit celkový objem směsného komunálního odpadu, protože za uložení tuny směsného kom. odpadu zaplatíme přibližně 1.200,– Kč (plus doprava), ale uložení vytříděných komodit se neplatí, zde vznikají pouze náklady na dopravu a manipulaci. Cestou ke snížení celkových nákladů na provoz systému nakládání s...

Celý článek »

Vydáno: 3.4.2007 | Téma: Životní prostředí | Přidat komentář

Odpad nás ničí - Varování překoncem života na zemi!!!

Úvodem toho článku bych chtěl poznamenat, že nejsem žádný extrémista, který brání životní prostředí krví, ani nepatřím do žádné takové organizace.

Jsem pouze obyčejný řadový občan, který se často a rád jde projít či proběhnout z Výprachtic do Bystřece a naopak. A také občan, kterého už nebaví dívat se na ta množství různých odpadků – počínaje různými lahvemi a konče krabičkami od cigaret.

A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že vezmu co největší...

Celý článek »

Vydáno: 3.4.2007 | Téma: Životní prostředí | Přidat komentář

Třídění komunálního odpadu

Vážení občané, Obec Výprachtice byla v tomto roce nucena zvýšit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 350,– Kč na 430,– Kč. Jelikož uvedené zvýšení je poměrně razantní, cítíme potřebu Vám toto zdůvodnit.

Předně je třeba konstatovat, že obec v žádném případě nemůže na výběru poplatku za komunální odpad profitovat, či z něho vytvářet zisk. Poplatek za komunální odpad se v...

Celý článek »

Vydáno: 18.1.2007 | Téma: Životní prostředí | Přidat komentář