CENÍK SLUŽEB

Vydáno: 1.3.2005 (15664 přečtení) | Téma: Obecní úřad

Poplatky:

  • vodné 22,– Kč/m³ s DPH 10% na rok 2021 na rok 2022 není zatím stanoveno
  • stočné 40,– Kč/m³ s DPH 10% na rok 2021 na rok 2022 není zatím stanoveno
  • poplatek za odpad 650,– Kč/osoba (fyzická osoba) na rok 2022 – splatnost do 30. 4. běžného roku
  • poplatek ze psa staršího 3 měsíců 200,– Kč – splatnost do 30. 4. běžného roku
  • za druhého a dalšího psa 300,– Kč

veškeré poplatky lze zasílat bezhotovostně na účet č. 1326985369/0800, jako VS použijte čp. domu ve Výprachticích, za který je platba prováděna.


Ověření pravosti podpisu-legalizace:

  • 1 podpis 30,– Kč


Ověření shody listin:

  • 1 strana 30,– Kč


Kopírování:

nekopíruje se


služby za traktor

přeprava traktorem s vlekem (včetně řidiče) 36,– Kč/km bez DPH

práce s traktorem 550,– Kč/motohodina bez DPH

čekací doba 200,– Kč/hodina bez DPH

štěpkovač včetně obsluhy 380,– Kč/hod. bez DPH

doprava štěpkovače v obci zdarma, jinak 6,– Kč/km bez DPH

pracovník obce 200,– Kč/hod bec DPH