OBECNÍ SYMBOLY

Vydáno: 13.11.2005 (18355 přečtení) | Téma: O obci

OTISK BAROKNÍ PEČETĚ OBCE VÝPRACHTICKÉ

Obrázek: Obecní pečeť


ZNAK OBCE VÝPRACHTICE

Obrázek: Obecní znak


POPIS ZNAKU

V zeleném štítě tři odkloněné, dole spojené zlaté lipové listy, provázené nahoře dvěma stříbrnými čtyřhrotými hvězdami.


ZDŮVODNĚNÍ

Výprachtice měly barokní pečeť, jejíž otisk je doložen roku 1726. Je na ní v kruhu český název obce a uprostřed na zdobném štítě tři zakulacené lístky, vyrůstající ze společného stonku mezi čtyřmi čtyřhrotými hvězdami.

Znamení tří listů je převzato i do navrženého znaku i praporu, mají však podobu listů lipových, což je připomínka mnoho set let staré lípy, která se v obci zachovala. Tři listy symbolizují také skutečnost, že Výprachtice tvoří od roku 1957 administrativní celek s Valteřicemi a od roku 1975 ještě s Koburkem. Z výtvarných důvodů jsou převzaty z pečeti i dvě čtyřhroté hvězdy, které tak vyplňují volné plochy štítu i praporu. Zelená barva vyjadřuje lesy v těsném okolí obce, zároveň je symbolem zemědělství.

Autor: Vávra Daniel


Související články: