DOTAZY

DOTAZ:

Dobrý den,

právě jsem uhradila poplatek za provoz odpadového systému na rok 2020 ve výši 590,– Kč a v souvislosti s tím ještě k Vaší výzvě stran vyzvednutí samolepky na popelnici dodávám:

K rekreačnímu objektu ev. č. 3 ve Výprachticích nemám samostatnou popelnici. Mimochodem – nenaplnila bych ji komunálním odpadem z vlastních zdrojů ani za dva roky, neboť každý rok vyhodím z pobytů ve Výprachticích asi čtyři až pět pytlíků komunálního odpadu. Bylo mi kdysi na obci řečeno, že mám odpad umísťovat do tzv. obecní popelnice, která je často přeplněná a stává se, že si vezeme komunální odpad s sebou do Hradce Králové nebo Ústí nad Orlicí. Využíváme popelnice umístěné u silnice v místech, kde stávalo obydlí Chládkových(Kapelníkových). O další obecní popelnici nevím, z výše uvedeného důvodu bych uvítala informaci, na kterých stanovištích najdu další obecní popelnice.
Děkuji za pochopení, informaci a zdravím. J. Macáková

Autor dotazu: Jitka Macáková, zadáno: 18.1.2020 - 15:38

DOTAZ:

Dobrý den, pane starosto, možná by neškodilo vyvěsit odpadový kalendář i na webové stránky obce?

Autor dotazu: Zuzana, zadáno: 9.1.2020 - 14:30

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, momentálně to není technicky možné, ale v tomto roce nás čeká zhotovení nových webových stránek obce, kde bude již kalendář zapracován. Děkuji za pochopení a přeji hezký den

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.

DOTAZ:

Dobrý den, jak se prosím přihlásit a kam zaplatit poplatek za provoz systému třídění kom.odpadu.

Iva a Stanislav Svobodovi Na Barikádách 6 Svitavy

rekreační objekt Valteřice ev.č.24

Jistě ještě musíme doplatit zpětně 2018.

Děkuji Svoboda Stan.

Autor dotazu: Svoboda Stanislav, zadáno: 25.12.2019 - 18:12

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Svobodo,

zastavte se buď na obecním úřadě, nebo zavolejte na tel.: 465 391 132, paní účetní Bašková, a s ní se domluvíte.

Přeji hezký den. Luděk Skalický, DiS., starosta obce

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.

DOTAZ:

Dobrý den, prý je v plánu parcelu č. 2008/10 k.ú. Výprachtice zasíťovat a rozprodat na stavební pozemky. Mohu vědět v jakém časovém horizontu se tak stane a zda je možnost si pozemek „rezervovat“? děkuji za odpověď a přejí pěkný den

Autor dotazu: Alena Nováková, zadáno: 25.11.2019 - 14:34

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, ano je v plánu tento pozemek zasíťovat na stavební parcely, momentálně probíhá tvorba dokumentace pro územní a stavební řízení. V současné době nění rozhodnuto, jakým způsobem budou případné parcely prodávány. Z tohoto důvodu není rezervace zatím možná. Pokud vše dobře půjde, předpokládám prodej v roce 2021. Přeji hezký den

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.

DOTAZ:

Dobrý den pane starosto, již je známý termín letošního vánočního jarmarku a rozsvícení vánočního stromečku?

Autor dotazu: Občan obce, zadáno: 9.11.2019 - 15:10

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, rozsvícení vánočního stromečku proběhne 30.11. 2019 od 16:30 hodin před obecním úřadem. http://www.obec-vyprachtice.cz/…_nadilka.jpg

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.

DOTAZ:

Pane starosto, s plánovanými úpravami na parcele v Zaječíně na jaře příštího roku, se opět dotazujeme, jak bude pokračovat,popř. opravovat,vodní dílo v Zaječíně ? Konkrétně výměna azbestových trubek, které stahují vodu do vodojemu a veškeré další úkoly od vodoprávního úřadu Lanškroun, které nejsou ze strany obce plněny. Je smutné, že obec nereaguje na tak závažné problémy, jako jsou trubky z karcinogenního materiálu, který podléhá těm nejpřísnějším předpisům.....rovněž bychom uvítali info o výsledku odborného projektu RNDr.Šedy, který mu byl obcí zaplacen a dosud o něm není nic známo. Za info děkujeme.

Autor dotazu: Fiala, zadáno: 7.11.2019 - 14:47

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Fialo, příprava projekte na celkovou rekonstrukci vodního díla Zaječín je v plném běhu. Je to poměrně složitý projekt a není ho možné připravit za 2 či 3 měsíce. V současné době se řeší majetkoprávní vztahy a jedná se s dotčenými orgány. S vodoprávním úřadem v Lanškrouně jsem domluven, že případná opatření budou z ekonomického hlediska provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Projekt bude samozřejmě zaplacen po jeho vyhotovení, opět zde uvádíte mylné informace. Obec Výprachtice nijak nepodceňuje vodní hospodářství. Azbest jako materiál je nebezpečný zejména při manipaluci s ním na vzduchu (prašnost a s tím související uvolňování jeho částic). V souvislosti s vodovodním potrubím nejsou prokázané souvislosti se zdravotními potížemi. Viz. odkaz:

http://www.szu.cz/…f/azbest.pdf

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.