DOTAZY

DOTAZ:

Pane starosto, byl jste zvolen v řádných volbách, takže nemohu, než s Vámi opět pokračovat v dotazech, protože z Vaší odpovědi po třech týdnech, jsme se opět nic nedozvěděli.

  • s.RNDr. Šedou, kterého máte jako dlouholetého konzultanta a odborníka hydrogeologa, jsme se viděli někdy loni na jaře a to bylo naposled, kdy jsem s ním vedl jakoukoliv komunikaci. Tehdy Vám slíbil dokumentaci do července 2018, potom do srpna a potom už bylo sdělováno pouze, ža až to bude, tak to bude.....konkrétní odpověďí od Vás bylo do konce června 2019, což již nebudu komentovat.
  • trasu a technický stav potrubí, které by mělo vézt pod naší parcelou, jsme od Vás požadovali formou pasportu, trasovacích kolíků a několika vykopaných sond, které by přesně určily trasu, hloubku, stav a materiál, ze kterého bylo potrubí zhotoveno, nikoliv úřední odpověď na nějaké nicotné mapě červenou čárou opotřebovanou fixou !!!

Dotaz tedy zní : Kdy a jakým způsobem bude určena přesná trasa, hloubka, materiál potrubí a jeho stavební stav, abychom přesně věděli, kudy vede ochranné pásmo. Náš záměr úprav na parcele je Vám znám již hodně dlouho, varianta přeložení potrubí byla vámi i sdělena, takže očekáváme Vaši kvalifikovanou odpověď, nejlépe s Vaším datem. Děkuji Fiala

Autor dotazu: Fiala, zadáno: 20.7.2019 - 10:50

DOTAZ:

Pane starosto, obec zaplatila zálohu ve výši 25 000 Kč za projektovou dokumentaci na opravu vodního zdroje Zaječín. Po mnoha marných dotazech o tom, kdy bude dokumentace předána na obec, bylo sděleno, že RNDr.Šeda předá dokumentaci do 30.6.2019. Pokud se tak stalo, rádi bychom se dozvěděli její výsledek. Pokud se tak nestalo, rádi bychom se dozvěděli, kdy se tak stane a to především, kudy přesně vede podzemní potrubí po naší diskutované parcele, v jaké hloubce je položeno, z jakého materiálu a v jakém technickém stavu potrubí je aktuálně. Na parcele budou prováděny terénní úpravy a tuto skutečnost by bylo dobré vzít ze strany obce na plné vědomí........za info obratem děkuji Jiří Fiala- zplnomocněn majitelem parcely k jednání

Autor dotazu: Fiala, zadáno: 1.7.2019 - 22:17

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Fialo, na projektové dokumentaci se stále pracuje, upravuje se dle požadavků dotčených orgánů, způsobených změnou legislativy. S panem Šedou velmi inenzivně komunikuji a vše řešíme, to ostatně sám dobře víte, protože ho také kontaktujete v této věci. Kudy vede přesně potrubí po Vaší parcel víte již velmi dlouho, obdržel jste ode mě vyhotovený vytyčovací náčrt, zpracovaný oprávněným geodetem. Při provádění terénních úprava musíte dle zákona dodržet ochranné pásmo vodovodu. V případě potřeby přeložení vodovodu máte za povinnost informovat majitele a domluvit další postup, jak jste velmi dobře informován z posledního vyjádření vodoprávního úřadu. S pozdravem, Luděk Skalický, starosta obce Výprachtice.

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.

DOTAZ:

Dobrý den. Je možno i v sobotu odvézt větve do objektu čističky. Kontejner na bio odpad je na jaře stále plný a větve jsou objemné. Děkuji za odpověď. Reichl

Autor dotazu: Reichl, zadáno: 3.4.2019 - 06:36

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Reichl, ozvěte se mi na tel.: 736 535 787 a domluvíme se. Děkuji Luděk Skalický, starosta obce.

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.

DOTAZ:

Dobrý den, je už znám jarní termín svozu nebezp. odpadů? Děkuji.

Autor dotazu: Rožnovský, zadáno: 30.1.2019 - 17:46

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Rožnovský, jarní termín svozu nebezpečného odpadu a sběr objemného odpadu proběhne v sobotu 4.5. 2019. Podzimní pak 14.9.2019. Přeji hezký den

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.

DOTAZ:

Dobrý den, je i letos vánoční jarmark?

Autor dotazu: Lukáš, zadáno: 28.11.2018 - 17:51

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, Vánoční jarmark se koná v sobotu 1.12. 2018 od 8:30 v ZŠ a MŠ ve Výprachticích. viz. akce: http://www.obec-vyprachtice.cz/…rachtice.jpg Přeji hezký den

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.

DOTAZ:

Dobrý den Poslední zveřejněné usnesení zastupitelstva se mě zobrazuje na stránkách obce z roku 2015. Nevím jestli je chyba v mém prohlížeči nebo se usnesení nezveřejňuje. Pokud se usnesení na stránkách neobjevuje doufám že to není záměr. Usnesení je sice zveřejněno ve Výprachtických novinách ale se značným zpožděním aby se mohl občan k němu vyjádřit.

Autor dotazu: Luboš, zadáno: 24.11.2018 - 16:38

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Luboši, V prvé řadě má každý možnost zúčastnit se jednání zastupitelstva obce, kde se lze k navrhovaným usnesením přímo vyjádřit. Zasedání zastupitelstva je veřejné a informace o zasedání musí být obecním úřadem zveřejněna nejméně 7 dnů před jeho konáním. Samozřejmostí je, že do zápisu ze zastupitelstva obce je možné nahlédnout na obecním úřadě. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce žádným způsobem neupravuje. Nestanoví tedy ani povinnost zápisy zveřejnit, ale stejně tak jejich zveřejňování nevylučuje. Zápisy ze zasedání jsou pravidelně zveřejňovány ve Výprachtických novinách a zatím to tak bylo dostačující, ale nemělo by být problémem po anonymizaci údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zápisy opět zveřejňovat i na webových stránkách obce. Přeji hezký den

Autor odpovědi: Skalický Luděk, DiS.