VÝZNAMNÉ STAVBY

Tři obce a firma Kovolis získaly plakety za péči o válečné hroby

Pardubice (13. 5. 2013) – Pamětní plakety Péče o válečné hroby předal dnes hejtman Martin Netolický společně s Imrichem Vetrákem z Ministerstva obrany zástupcům tří obcí a jedné firmy Pardubického kraje. Ocenění za příkladnou péči o památníky a hroby vojáků padlých v obou světových válkách získaly obce Výprachtice, Biskupice, Telecí a také akciová společnost Kovolis Hedvikov.

„Všem, kteří se o válečné hroby a pietní místa starají, patří naše po...

Celý článek »

Vydáno: 28.5.2013 | Téma: Významné stavby | Přidat komentář

Existence vrcholně středověkého opevnění v poloze "na zámku" prokázána

Dějiny Lanškrounska sahají dle písemných zpráv hluboko do středověku, památek z těchto dob se ale zachovalo jenom poskrovnu.

Jedním z míst hypoteticky spojovaných se středověkými dějinami regionu je i poloha „Na Zámku“ v k. ú. Výprachtice, ovšem jednoznačné důkazy dosud chyběly. Člověka obeznámeného se opevněními vrcholného středověku nenechávala lidskou rukou upravená plošina v hrotu výrazné ostrožny od předpolí oddělená příkopem vypínající se...

Celý článek »

Vydáno: 8.2.2010 | Téma: Významné stavby

Kostel Povýšení sv. Kříže - Valteřice

Obrázek: Kostel ValteřicePrvní děti narozené rodičům usídleným ve Valteřicích byly křtěny v kostelech ve Výprachticích, Čenkovicích, Jablonném i Heřmanicích, ovšem rodiče byli důsledně uváděni vždy jako z Valteřic. První valteřická svatba se udála 8. července 1691 a snoubenci byli oddáni v kostele v Jablonném, svědkové byli z Valteřic a Čenkovic. V roce 1782 vznikla samostatná fara v Čenkovicích, k níž byly Valteřice přiděleny. Tam usedlíci chodili na bohoslužby a uklád...

Celý článek »

Vydáno: 1.7.2009 | Téma: Významné stavby

Kříž na hoblovni

Obrázek: Kříž na HoblovniRoku 1794, když Martin Bednář se svou manželkou Annou z čísla pop. 33 pořídili ke kostelu nový kamenný kříž, přenesen byl starý dřevěný u kostela dosud stojící kříž na Horní konec obce a tam nedaleko statku číslo p. 163 vedle obecní cesty k Čenkovicím postaven. Sloužil za zastavení procesí při prosebných dnech za úrodu zemskou.


Při stavbě silnice od Čenkovic k Lanškrounu roku 1880 byl vyměněn, podoba Kristova na plech znovu namalována a postav...

Celý článek »

Vydáno: 28.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kříž na hřbitově

Obrázek: Kříž na hřbitověNa místě před chalupou číslo p. 7, kde dříve stál dřevěný kříž, který časem podlehl zkáze, byl roku 1827 postaven nový, ale zase dřevěný s plechovou postavou Ukřížovaného.


U tohoto kříže zastavovalo se procesí o křížových dnech. Udržování kříže patřilo zdejší obci. Stavbou okresní silnice roku 1880 ocitl se kříž, stojící u cesty na nevhodném místě. Byl také již časem sešlý a takřka volal zas po výměně.


Josef Chládek, dříve sedlák v čísle p. ...

Celý článek »

Vydáno: 28.10.2005 | Téma: Významné stavby

Kříž na malé straně u č.121

Obrázek: Kříž tondáč na malé straněAntonín Skalický, dle přezdívky známý pod jménem „Tondáč“, sedlák z Výprachtic č. 121 dal na žádost své manželky Anny, rozené Felzmanové, dcery řidicího učitele ve Výprachticích číslo p. 200 postaviti dřevěný kříž s obrazem Božského Spasitele, zhotovený od Kašpara Neškudly, akademického malíře v Jabloném nad Orlicí za 50. – zlatých.


Posvětil jej dne 21. června 1875 místní farář Václav Brukner, který při této slavnosti měl přiléhavé kázání.


K...

Celý článek »

Vydáno: 23.10.2005 | Téma: Významné stavby