OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Název dokumentu Typ Velikost Staž. Info
Dodatek č.1 k POŽÁRNÍMU ŘÁDU obce Výprachtice pdf 38.2 kB 1641 x Info

Z důvodu přečíslování telefonních stanic a nákupu nového majetku se doplňuje a mění POŽÁRNÍ ŘÁD obce Výprachtice vydaný obcí Výprachtice, schválený dne 27. 6. 2001.

OZV č. 01/2007 o školských obvodech pdf 25.2 kB 1316 x
OZV č. 01/2011 o užívání veřejného prostranství pdf 49.3 kB 1243 x
OZV č. 01/2012 - požární řád obce Výprachtice pdf 58.2 kB 1226 x
OZV č. 01/2013 o užívání veřejného prostranství pdf 25.2 kB 1042 x
OZV č. 02/2010 o poplatku ze psů pdf 49.4 kB 1268 x
OZV č. 03/2010 o poplatku za výherní hrací přístroj pdf 37.6 kB 1159 x
OZV č. 04/2010 o poplatku z ubytovací kapacity pdf 40.1 kB 1184 x
OZV č. 05/2010 o poplatku ze vstupného pdf 38.5 kB 1199 x
OZV č. 16/2004 o o znaku a vlajce obce Výprachtice pdf 51.9 kB 1534 x Info

Obecně závazná vyhláška č. 16/2004 obsahující ustanovení o znaku a vlajce obce Výprachtice a jejich užívání. Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dne 30. listopadu 2004.