OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Název dokumentu Typ Velikost Staž. Info
1 - odkaz na OZV ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků docx 12 kB 182 x Info

Od 1. 1. 2022 naleznete všechny vydávané právní předpisy obce Výprachtice ve Sbírce právních předpisů ÚSC na odkazu uvedeném v textu

Dodatek č.1 k POŽÁRNÍMU ŘÁDU obce Výprachtice pdf 38.2 kB 2536 x Info

Z důvodu přečíslování telefonních stanic a nákupu nového majetku se doplňuje a mění POŽÁRNÍ ŘÁD obce Výprachtice vydaný obcí Výprachtice, schválený dne 27. 6. 2001.

OZV č. 01/2012 - požární řád obce Výprachtice pdf 58.2 kB 2021 x
OZV č. 1/2014, kterou se zrušuje OZV 3/2010 pdf 258.1 kB 607 x Info

zrušení výherních hracích automatů

OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pdf 359.3 kB 623 x
OZV č. 16/2004 o o znaku a vlajce obce Výprachtice pdf 51.9 kB 2301 x Info

Obecně závazná vyhláška č. 16/2004 obsahující ustanovení o znaku a vlajce obce Výprachtice a jejich užívání. Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dne 30. listopadu 2004.

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování ...... komunálních odpadů pdf 239.6 kB 651 x
OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu pdf 231.1 kB 648 x
OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů pdf 154.3 kB 639 x
OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pdf 242.1 kB 644 x
OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného pdf 127.9 kB 606 x