HISTORIE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Vydáno: 13.11.2005 (4118 přečtení) | Téma: Červený kříž

Podle dochovaných historických záznamů z činnosti místní organizace Červeného kříže se ustavující schůze konala 5. listopadu 1950 a první valná hromada 25. února 1951 v hostinci pana Blažka. Prvním počinem bylo podání žádosti o přidělení sanitního vozu pro horskou oblast okresu Lanškroun. Jako první předseda je zaznamenán Josef Elgner. Na schůzi 14. října 1953 byl předsedou zvolen Rudolf Filip, který tuto funkci vykonával dlouhou řadu let. Schůze se často konaly v čekárně zdravotního střediska. Zajímavý je také údaj, že ke konci roku 1960 měl Červený kříž 174 členů, 7 dobrovolných sester a 16 vyškolených ošetřovatelek. Činnost byla bohatá a rozmanitá – poskytování první pomoci, dobrovolné sestry, dárcovství krve, brigády, pořádání kurzů, pořádání plesů. V 70. a 80. letech byl ČSČK častým pořadatelem tanečních zábav spojených s křapáčovými hody či vinobraním. Společně se Sborem dobrovolných hasičů z Koburku pořádal výlety pro své členy. V mateřské školce každoročně zajišťoval akci „Alenka stůně.“

Výčet členů, kteří se zasloužili o tuto činnost by byl dlouhý a mnoho jich už mezi námi není. Vyslovujeme jim uznání a velký dík za vše, co vykonali.

V roce 1997 proběhlo „malé referendum“ o zrušení či udržení místní skupiny ČČK. Výsledkem bylo zachování skupiny, ve které zůstalo 67 členů.

V současné době má MS ČČK ve Výprachticích 52 členů, z toho 10 mužů a 42 žen, 17 členů je v produktivním věku a 35 ve věku důchodovém. Průměrný věk je 62 let. Touto skutečností jsou také aktivity MS ČČK ovlivněny.

V roce 2001 se uskutečnila sbírka ošacení pro ošacovací středisko ČČK v Chrastavě. V srpnu 2002 jsme uspořádali humanitární materiálovou sbírku pro oblasti postižené povodní – hodnota dezinfekčních, úklidových potřeb apod. činila cca 15 tisíc Kč. Každoročně chodíme přát svým členům k životnímu jubileu.

Červený kříž šíří po celém světě myšlenku humanity a solidarity, pomoci strádajícím. V našem běžném životě je nejkrásnějším projevem pomoci druhému dárcovství krve. Všem dárcům krve z naší obce upřímně děkuji a skláním se před jejich pomocí, kterou mnohdy jinému člověku – svému bližnímu – zachránili život.

Zdroj: Výprachtické noviny - 700 let

Autor: Vávra Daniel