HISTORIE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Vydáno: 13.11.2005 (4350 přečtení) | Téma: Zahrádkářský svaz

Proč došlo ve Výprachticích k ustanovení místní organizace Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu? Stále se totiž poukazovalo na to, že v sousední vesnici Čermné a v Lanškrouně spolky plně pracují, zakládají společné osady a zahrádky, starají se o nákup těch věcí, které tehdy nebyly volně ke koupi, což byly například hnojiva, postřiky a mechanizační prostředky, jakož i školkařský materiál, hlavně pak ovocné stromky. Při společném nákupu těchto věcí měli organizovaní členové ČOZS přednost. Založení organizace prosazovali František Resler, Václav Hanzlíček, Oldřich Hrdina, Jan Stejskal a jiní.

Základní organizace ČOZS tedy vznikla 17. ledna 1963 za podpory tajemníka Místního národního výboru Kuběnky a předsedy Rudolfa Prokopce, který jako první podepsal přihlášku do organizace. Při vniku základní organizace členský příspěvek zaplatilo 42 členů.

Od roku 1964 sháněla organizace lis ke zpracování jablek na mošt. To se podařilo teprve v roce 1976, kdy byl zakoupen lis z JZD Malšovice v okrese Děčín. Po přidělení pozemku od Místního národního výboru byla vystavěna moštárna v místě, kde je dodnes.

Základní organizace pořádala tématické přednášky, výstavy ovoce a zeleniny, zájezdy, zajišťovala nákup hnojiv a stromků pro své členy. I zahrádkářské plesy se těšily oblibě veřejnosti. Členská základna se zvýšila až na 72 členů.

Po roce 1989 se členská základna nezvyšovala, spíše naopak. Zvyšování cen hnojiv, školkařských výpěstků se stalo pro členy nevýhodné, také zahrádkářská mechanizace je volně ke koupi a není zapotřebí být členem dnes již Českého zahrádkářského svazu. Zvýšení členských příspěvků na 100 korun za rok způsobuje, že každým rokem zaniká několik organizací v našem okrese.

V roce, kdy se urodí jablka, je v provozu i naše moštárna a slouží široké veřejnosti. Nejčastější zájezdy pořádáme na Flóru Olomouc. V současné době má naše základní organizace 31 členů.

Zdroj: Výprachtické noviny - 700 let

Autor: Vávra Daniel