INFORMACE ZE ZŠ - PRŮBĚH VÝUKY OD 12. DUBNA 2021

Vydáno: 8.4.2021 (85 přečtení) | Téma: Informace

INFORMACE – NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL DUBEN 2021

 1. ROTACE

• od 12. – 16. 4. 2021 prezenční výuka žáků 1. – 3. třídy • 4. – 9. třída distanční vzdělávání • žáci musí mít ochranu úst a nosu (chirurgickou roušku v igelitovém sáčku 2×)

 1. TESTOVÁNÍ

• testování je povinné 2× týdně v pondělí a ve čtvrtek • probíhá samoodběr pomocí neinvazivních testů • v případě, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence třetí osoby • zákonný zástupce písemným souhlasem pověří třetí osobu (Zuzanu Pfeiferovou) asistencí u samoodběru • odmítnutí testování – žák se nezúčastní prezenční výuky • takovému žákovi budou úkoly zasílány informačním systémem školy • u testování bude přítomen pedagogický dohled • testování žáků bude probíhat v místnosti k tomu určené • pozitivní žák bude izolován v místnosti k tomu určené • neprodleně budou informováni zákonní zástupci • zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout si své dítě do jedné hodiny od upozornění na pozitivní test • při prokázání pozitivního testu u některého ze žáků ve čtvrtek přechází celá třídy na distanční vzdělávání • žáci jsou povinni podstoupit PCR test • pokud budou testy pozitivní, zůstávají v karanténě na distanční výuce • pokud je test PCR negativní žáci se mohou zúčastnit prezenční výuky

 1. ŠKOLNÍ JÍDELNA

• žáci 1. –3. třídy se stravují ve školní jídelně • žáci 4. –9. třídy si odebírají obědy do jídlonosičů

 1. ŠKOLNÍ DRUŽINA

• je v provozu • provozní doba viz. Řád školní družiny • první oddělení: 1. třída • druhé oddělení: 2.-3. třída

 1. VSTUP DO ŠKOLY

• je zakázáno se shromažďovat před budovou školy • v 7:15 si vyzvedne před hlavním vchodem školy žáky z první třídy třídní učitelka • v 7:20 si vyzvedne před hlavním vchodem školy žáky ze druhé třídy třídní učitelka • v 7: 25 si vyzvedne před hlavním vchodem školy žáky ze třetí třídy třídní učitelka

 1. DALŠÍ ROTACE

• od 19. –23. 4. 2021 prezenční výuka 4. –5. třída • 1. –3., 6.- 9. třída distanční vzdělávání • další informace dle vládních nařízení

 1. VSTUP DO ŠKOLY

• v 7:15 si vyzvedne před hlavním vchodem školy žáky ze čtvrté třídy vyučující • v 7:20 si vyzvedne před hlavním vchodem školy žáky z páté třídy vyučující

R. Prokopová, ředitelka školy


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

 • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
 • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
 • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
 • Povinné údaje jsou označeny *.