KLUB DŮCHODCŮ 2009

Vydáno: 8.2.2010 (1846 přečtení) | Téma: Klub důchodců

Nedávno skončil rok 2009 – je tedy důvod k bilancování.

Při výroční besedě vždy hodnotíme uplynulý rok. Tentokrát tomu tak bylo v předvánoční době 17. prosince v jídelně firmy Agrospol s.r.o. Našimi hosty byli někteří naši sponzoři a zastupitelé obce. Jsme rádi, že naše pozvání přijali, strávili jsme společně příjemné odpoledne. Celoročně se na besedách scházíme každých čtrnáct dnů. Besed se účastní kolem 40 členů. Celkem zapsaných členů máme 50.

Někteří členové chybí většinou z důvodu nemoci anebo něčeho neodkladného. Ohlédnutí za uplynulým rokem hodnotíme kladně, protože aktivit bylo hodně. Během roku jsme se sešli celkem 40×. Z toho besed bylo 27. Uskutečnili jsme dva zájezdy. Jeden celodenní a jeden půldenní.

Se seniory z okolních klubů jsme se 11× společně pobavili a zatancovali si převážně při hudbě Svatebčance z Jamného nad Orlicí. Doufáme, že i v letošním roce, kdy si 13. března připomeneme už devatenáctý rok trvání klubu, se nám bude činnost dařit a pokračovat jako doposud za podpory našich sponzorů a přátel. Do nového roku 2010 přejeme všem našim příznivcům, redakci a čtenářům Výprachtických novin, aby jejich životy byly naplněny štěstím a láskou a ve všech domovech aby vládl klid a mír.


Besedy: v hostinci „U Jana” 13×; v hasičské zbrojnici Koburk 6×; v jídelně firmy Agrospol s.r.o. 2×; v hostinci v Horních Heřmanicích 3×; na volejbalovém hřišti TJ SOKOL 3×.


Akce mimo besedy:

Ples v Bystřeci

Ostatkový ples v Horní Čermné

Jarní setkání v Jablonném nad Orlicí

Přátelské setkání v Horním Třešňovci

Vítání léta hudbou a zpěvem v Horní Čermné

Dozvuky „Benátské noci” v Bystřeci

Hudební odpoledne v Horní Čermné

Tradiční setkání na sále hostince „U Jana”

Celoobecní beseda důchodců ve Výprachticích

Dozvuky Martinského posvícení v Dolní Čermné


Zájezdy:

Olomouc – katedrála sv. Václava – arcidiecézní muzeum

Příkazy – Hanácký skanzen – přátelské posezení se seniory z Veřovic se kterými máme družbu.

Čenkovice – výstava obrazů, bižuterie, výrobků z pedigu.

Lanškroun – nový závod Pekárny Sázava

Ústí nad Orlicí – Městské muzeum v Hernychově vile.

Autor: Klub důchodců Výprachtice - Koburk