POUŤ VE VALTEŘICÍCH 2009

Vydáno: 6.10.2009 (2227 přečtení) | Téma: Akce v obci

Mnozí z Vás jistě vědí, že v letošním roce probíhá oprava valteřického kostela. Byly demontovány a uskladněny lavice, které bohužel nejsou v moc dobrém stavu. Pokud tyto lavice nepůjdou opravit, uvažuje se o tom, nechat vyrobit nové. Hliněná podlaha byla odstraněna a nahrazena betonovou. Dlaždice, které vedou středem kostela byly ponechány v původním stavu. Vlhká omítka na zdech byla odstraněna a bude nahrazena novou.

I přes již započaté práce i letos se konala pouť ve Valteřicích.

Pouť byla zahájena ve 14.00 hod. Mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže.

Aby se návštěvníci mohli v kostele posadit, byly tam připraveny zapůjčené lavičky. V okolí kostela se připravilo posezení a občerstvení pro návštěvníky. Účast hostů byla veliká, a to nás potěšilo. Jsme rádi, že nezapomínáte na toto místo, i když je trochu vzdálené. Sešli se tam lidé ze všech okolních vesnic. Všem děkujeme za účast.

Také děkujeme p. Jiřímu Nešetřilovi, který věnoval sudy s pivem a umožnil napojení na elektřinu, paní Vogelové za napečení koláčků, paní Hanyšové za sladké pohoštění, paní Matějkové z Bystřece za pěknou květinovou výzdobu kostela. Dík patří také manželům Faltovým, V. Matějkovi, M. Jandejskovi a L. Machovi za pomoc při obsluze a přípravě stánků. Pracovníkům obecního úřadu za pomoc při dovozu a následném odvozu laviček a stolů. Sokolu Výprachtice děkujeme za zapůjčení laviček, stolů a udírny. Poděkování také patří bystřeckému sboru za hudební doprovod během mše a také panu faráři Ireneuszi Szocinskému za konání bohoslužby.

Výtěžek z prodeje bude předán p. faráři .

Doufáme, že v příštím roce opět navštívíte valteřickou pouť a oprava kostela bude již dokončena.

Autor: Jandejsková Věra