AKTUALITY

OŠETŘOVNÉ - INFO O POSTUPU KE KONCI MĚSÍCE BŘEZNA

Protože se blíží konec měsíce března, máme tu info o postupu pro rodiče pobírající ošetřovné z důvodu uzavření ZŠ a MŠ.

Upozornění pro rodiče pobírající ošetřovné. Dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla poskytována péče. Po skončení daného měsíce uvede žadatel o dávku na zvláštním tiskopisu – Výkaz péče o dítě z dúvodu uzavření výchovného zařízení:

https://eportal.cssz.cz/…opisy-vpduvz?…

K žádosti o ošetřovné, p...

Celý článek »

Vydáno: 27.3.2020 | Téma: Koronavirus | Přidat komentář

Jak zaplatit poplatky za odpad a poplatek za psa

S účinností od 13. 3. 2020 obec Výprachtice nepřijímá platby v hotovosti, přijímá pouze bezhotovostní platby na účet.


Při bezhotovostní úhradě používejte účet č. 1326985369/0800 a VS bude číslo popisné domu plátce.


  • poplatek za odpad 590,– Kč/osoba
  • poplatek za psa 200,– Kč, pro důchodce 100,– Kč


Hotovostní platby budou přijímány až po ukončení celostátního nouzového stavu. Stejně tak budou vydávany nálepky na popelnice za bezhotovostně zaplacené poplatky.

Vydáno: 25.3.2020 | Téma: Informace | Autor: Administrátor

INFO 24. 3. 2020 - zpřísnění pohybu na veřejnosti - nově jen ve DVOU a omezení krajské veřejné dopravy

Nově je v platnosti nařízení Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu osob, které je doplněno o bod 2c, v němž je explicitně uvedeno, že se „nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné”.

Od soboty 28. března bude omezena krajská veřejná doprava. Autobusy o víkendech nepojedou vůbec

více zde: https://www.pardubickykraj.cz/…ojedou-vubec

Vydáno: 25.3.2020 | Téma: Koronavirus | Autor: Havelková Hana

Nevypalujte starou trávu ani shrabané listí

Vážení spoluobčané, vím, že nás všechny teď trápí situace ohledně COVID 19, ale nevypalujte starou trávu. Nepalte ani shrabané listí a trávu. Pouze tím zamořujete vzduch a kouř velmi obtěžuje sousedy. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu ponechte shrabanou trávu na své zahradě. Do kontejnerů ji odvezte až po skončení tohoto stavu. V případě většího množství Vám kontejner později přivezeme. Moc děkuji. Luděk Skalický, starosta obce Výprachtice

Info od HZS Pardubického kraje zde: https://www.hzscr.cz/…y-travy.aspx

Vydáno: 25.3.2020 | Téma: Informace | Autor: Skalický Luděk, DiS.

Nové souhrnné info 24. 4. 2020, 10:00 hodin

Tuto informaci naleznete na úřední desce vpravo od tohoto textu.

Nařízení ohledně změny vymezené doby nákupu pro seniory v době 8 – 10 hod. ve velkých obchodech nabývá účinnosti ve středu 25. 3. 2020

Vydáno: 24.3.2020 | Téma: Koronavirus | Autor: Havelková Hana

Strategický plán rozvoje obce

Níže naleznete Strategický plán rozvoje obce Výprachtice, včetně návrhové části a příloh (akční plán a monitoring).

Tento dokument pro naši obec zpracovává DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci dotačního programu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (Operační program Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447).

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu...

Celý článek »

Vydáno: 23.3.2020 | Téma: Projekty v obci | Přidat komentář