AKTUALITY

Informace ze školy k organizaci výuky od pondělí 3.5. 2021

Vážení rodiče a žáci, informuji Vás, že dnes vláda rozhodla o následujícím: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

• od 3. 5. 2021 se vrací do škol žáci II. stupňů základních škol mj. i v Pardubickém kraji (v rotacích...

Celý článek »

Vydáno: 30.4.2021 | Téma: Základní škola | Přidat komentář

INFO - Covid 19 - od pondělí 3. května návrat dětí do školy a školky

Od pondělí 3 května půjdou u nás žáci z druhého stupně do školy, probíhat bude rotační výuka, žáci budou mít roušky, bude probíhat testování. Zároveň se vrátí děti do školky a to bez nutnosti testování.

Jak bude probíhat testování žáků ve školách:

Od 3. 5. se budou testovat Ag testy pouze 1× týdně: pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci žáci I. stupně, kteří doposud docházeli do školy na prezenční výuku

Od 3. 5. se budou testovat Ag testy 2× ...

Celý článek »

Vydáno: 29.4.2021 | Téma: Koronavirus | Přidat komentář

Informace a přístup k osobním údajům

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Výprachtice, sídlo: Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice, IČ: 00279765, DS: sribv9y, telefon: 465 391 132,

e-mail: starosta@obec-vyprachtice.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz, tel. 733 714 700,

úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Vydáno: 23.5.2018 | Téma: Informace a přístup k osobním údajům | Autor: Skalický Luděk, DiS.