AKTUALITY

Interaktivní mapa lékařské péče v Pardubickém kraji

Pardubický kraj spustil interkativní mapu v oblasti zdravotnictví. Tato mapa usnadní vyhledávání nejbližšího lékaře v oblasti primární péče, ale také akutní a pohotovostní služby, praktický lékař, lékař pro děti a dorost, zubní lékař, a ostatní zdravotnická zařízení. Ovládaní je velmi jednoduché.

Interaktivní mapu naleznete na tomto odkaze:

https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/

...

Celý článek »

Vydáno: 23.2.2022 | Téma: Lékař | Přidat komentář

Graf - porovnání cen za odpady 2008-2022

Obrázek: Graf - porovnání cen za odpady 2008-2022

Vydáno: 16.2.2022 | Téma: Obecní úřad | Autor: Zastupitelstvo obce Výprachtice

Změna otevírací doby pobočky České pošty Výprachtice 18.2. 2022 a v týdnu od 21.2. do 25.2. 2022

Česká pošta, pobočka Výprachtice sděluje:

dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny české pošty Výprachtice dne 18.2.2022

Pošta bude otevřena:

08:00–11:30

Dále pak dojde k posunu otevírací doby ve dnech 21.2.2022–25.2.2022

Pošta bude otevřena:

Pondělí 08:00 – 12:00

Úterý 12:00 – 15:00

Středa 08:00 – 12:00

Čtvrtek 08:00 – 12:00

Pátek 11:00 – 15:00

Děkujeme za pochopení.

...

Celý článek »

Vydáno: 16.2.2022 | Téma: Informace | Přidat komentář

Výstraha ČHMÚ na čtvrtek 17. a pátek 18. 2. 2022

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu:

Velmi silný vítr Platnost: od 17.2.2022 00:00 do 17.2.2022 15:00

Silný vítr Platnost: od 17.2.2022 15:00 do 18.2.2022 00:00

Jsou možné výpadky dodávek elektřiny, popadané stromy. V případě výpadku elektřiny volejte poruchovou linku ČEZ Distribuce 800 850 860.

Další info na stránkách ČHMÚ: https://www.chmi.cz/…y/index.html

...

Celý článek »

Vydáno: 16.2.2022 | Téma: Informace | Přidat komentář

Obec Výprachtice - platby v době nouzového stavu

Platby v hotovosti do odvolání nepřijímáme.

Platby lze zaslat na účet č. 1326985369/0800.

  • Variabilní symbol VS: číslo popisné vašeho domu
  • Poplatek za odpad 650,– Kč/osoba (fyzická osoba) na rok 2022 – splatnost do 30. 4. běžného roku (v loňském roce 600 Kč,–).
  • Poplatek ze psa staršího 3 měsíců 200,– Kč – splatnost do 30. 4. běžného roku, za druhého a dalšího psa 300,– Kč.
  • Poplatek za psa – důchodce (od 65 let): 100,– Kč/pes
  • Vodné 22,– Kč/m³ s DPH 10% na rok 2021 na rok 2022 není zatím stanoveno
  • Stočné 40,– Kč/m³ s DPH 10% na rok 2021 na rok 2022 není zatím stanoveno
  • Nájemné dle nájemní smlouvy
  • Ostatní platby po tel. dohodě.

Známky na popelnice budou vydávány, až po odeznění současného stavu.

Vydáno: 15.3.2021 | Téma: Informace | Autor: Skalický Luděk, DiS.

Informace a přístup k osobním údajům

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Výprachtice, sídlo: Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice, IČ: 00279765, DS: sribv9y, telefon: 465 391 132,

e-mail: starosta@obec-vyprachtice.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz, tel. 733 714 700,

úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Vydáno: 23.5.2018 | Téma: Informace a přístup k osobním údajům | Autor: Skalický Luděk, DiS.