VÝSTRAHA ČHMÚ A NAŘÍZENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE K PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU POŽÁRŮ S PLATNOSTÍ OD 15.7.2023 DO ODVOLÁNÍ

Vydáno: 15.7.2023 (205 přečtení) | Téma: Informace

Zákaz rozdělávání ohňů a zvýšené riziko vzniku požárů. – Nepodceňujme prosím tuto situaci, požárů v přírodním prostředí, je poslední dobou velmi mnoho.

Na základě výstrahy ČHMÚ vstupují s platností od 15. července 2023 od 10:12 hodin do odvolání v účinnost podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a sankce při jejich nedodržení.

1. V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno:

 1. rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
 1. kouřit,
 1. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 1. vjíždět motorovým vozidlům na lesní, polní cesty a suché travní porosty
 1. odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům,
 1. používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

2. Právnické a podnikající fyzické osoby provádějící práce v období sklizně v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru jsou povinny stanovit podmínky požární bezpečnosti v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí podle zvláštního právního předpisu Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, který také projednává přestupky a jiné správní delikty. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období sklizně se rozumí:

 1. lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 metrů,
 1. parky, zahrady a jiné suché travní porosty,
 1. plochy zemědělských kultur,
 1. sklady sena, slámy a obilovin,
 1. další místa, na nichž se provádí sklizeň, posklizňové úpravy a naskladňování pícnin a obilovin.

Kráceno – výjimky a upřesnění jednotlivých bodů naleznete naleznete v textu na úřední desce Pardubického kraje:

https://deska.pardubickykraj.cz/uredni-deska

Výstraha ČHMÚ: https://www.chmi.cz/…y/index.html


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

 • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
 • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
 • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
 • Povinné údaje jsou označeny *.