DOTAZY - PRAVIDLA

  1. Dodržování zákonů - vyvarujte se prosím urážlivých výroků, propagace různých ilegálních politických hnutí a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České Republiky.
  2. Vyhrazujeme si právo neuveřejnit a vymazat takové dotazy, které nejsou míněné vážně, nebo jejichž znění a obsah je v rozporu s platnými právními předpisy, slušnými mravy a jinak nevhodné pro uveřejnění, nebo by mohly jiným způsobem poškodit dobré těchto stránek. Nejsme povinni zdůvodňovat, proč jsme dotaz odmítli.
  3. Dodržujte základní pravidla slušného chování na internetu.
  4. Při opakovaném porušení pravidel bude zablokována IP adresa, z které dotaz přišel a tím znemožněno zadaní dalšího dotazu.