ARCHIV OBCE VÝPRACHTICE - ČÁST 1

Josef Skalický – /1902 – 1987/ kronikář obce

Velká část fotografií pochází z archivu pana Josefa Skalického.

Pan Josef Skalický byl člověk se zájmem o kulturu a společenské dění. Patřil mezi první velmi aktivní členy sboru pro občanské záležitosti. Účastnil se vítání občánků, předávání občanských průkazů patnáctiletým, různých oslav a jubileí. Všechny tyto akce zdokumentoval ve fotografiích. Fotografoval chalupy, přírodu, dění v obci, významné události. Zachytil na svých fotografiích život lidí v obci. Vyučil se zedníkem. Pracoval jako účetní v Tírně lnu, byl kronikářem a matrikářem obce. Pan Skalický má největší zásluhu na vedení obecních kronik, které nejen sám psal, ale také maloval. Je to pro nás všechny dědictví nevyčíslitelné hodnoty.

Poslední aktualizace: 2. září 2015 - Skalický Jan, Autor: Skalický Jan