OSLAVA 130R.ZALOŽENÍ SDH VÝPRACHTICE 22.6.2013

Vážení přátelé cechu hasičského ! Dne 22.6.2013 proběhly na hřišti ZŠ Výprachtice oslavy 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Výprachtice.Počasí se nám vydařilo a proto jsme se rádi sešli se známími z řad okolních sboů dobrovolných hasičů,Čenkovice,Orličky,Bystřec,Koburk,Horní Dobrouč.CHtěl bych těmto sborům poděkovat za účast na našich oslavách.Velice děkuji naši výborně hrající dechovce pod vedením pana Honzy Merty a chtě bych též poděkovat všem našim vyznamenaným za jejich velice dobrou práci,chtěl bych poděkovat našim věrným sponzorům a mecenášům,bez kterých bychom nemohli tuto práci vykonávat,chtěl bych poděkovat i Dankovi Vávrovi za repro hudbu,rád jsem mezi námi přivítal naše milé hosty v čele s hejtmanem Pardubického kraje JUDr.Netolickým Martinem,rád jsem přivítal i jeho vedoucího kanceláře Milana Fajfra,čestného občana Výprachtic a čestného člena SH ČMS pana ing.Jiřího Olivu,zástupce okresního sdružení br.Matějku Jozefa,starostu okrsku č.4 bratra Matějku Františka,starostu naší obce JUDr. Stejskala Miroslava a místostarostu obce pana Jiřího Pfeifera st. Chtěl bych poděkovat i vedoucím Kukátka za jejich krásný program mažoretek a za soutěže pro děti.Chtěl bych poděkovat i našim obsluhám v občerstvovacích stáncích.Pokud jsem na někoho zapomněl, ať mi odpustí.Osobně si myslím,že se nám tyto oslavy vydařily.. Nakonec chci poděkovat našim rodinám,maželkám,přítelkyním,– bez jejich tolerance s naší prací bychom nemohli tuto velice záslužnou práci vykonávat – díky Vám všem za kladný přístup k hasičské problematice v dnešní nelehké době. za SHD Výprachtice – Pfeifer Petr st. – starosta SHD Výprachtice

Poslední aktualizace: 23. července 2013 - Skalický Jan, Autor: Skalický Jan