SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ 10.11.2012

Setkání Zasloužilých hasičů Pardubického kraje ve Výprachticích se konalo na sále místní restaurace u JANA 10.11.2012.

Zůčastnili se též tito hosté: JUDr. Martin Netolický – hejtman Pardubického kraje, Ing. Roman Studený – ředitel HZS Ústí n.Orlicí, Ing. Petr Šilar – senátor ČR, Josef Bidmon – starosta KSH, MUDr. Věra Rybová – radní města Choceň, Eva Faltusová – starostka Okresního sdružení hasičů Ústí n. Orlicí, Emil Dušek – vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů PK, Josef Netík – vedoucí aktivu ZH SH Praha, Ing. Aleš Boňatovský – vedoucí oddělení krizového řízení Pk, Judr. Miroslav Stejskal – starosta obce Výprachtice, Petr Pfeifer st. – starosta SHD Výprachtice a jiní hosté z okolních obcí.

Poslední aktualizace: 2. prosince 2012 - Vávra Daniel, Autor: Skalický Jan