VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA HASIČŮ OKRSKU Č.4,DNE 26.2.2010 VE VÝPRACHTICÍCH

Dne 26.2..2010 proběhla výroční valná hromada okrsku č.4.Této schůze se zúčastnily vzácní hosté a to:

  • JUDr.Stejskal Miroslav-radní Pardubického kraje
  • paní Faltusová Eva
  • 1.náměstek starosty okresního sdružení v Ústí nad Orlicí
  • pan Martin Betlach-starosta obce Čenkovice

Poslední aktualizace: 12. května 2010 - Vávra Daniel, Autor: Skalický Jan