INFORMACE

Otevření opravené prodejny Konzumu ve Výprachticích

Obrázek: Konzum Výprachtice Jak již všichni víte, byla dne 27. listopadu 2009 u nás otevřena nově zrekonstruovaná prodejna Konzumu. Chtěla bych se s vámi podělit o několik málo informací o rekonstrukci prodejny, které jsem získala od dřívějšího ředitele pana Ing. Jana Švába, který na místě ředitele působil v letech 1990 – 2009, a pana Ing. Miloslava Hlavsy, který působí jako ředitel nyní. Nejdříve však trochu historie. Původní prodejna byla otevřena již před 37 lety. Dřív...

Celý článek »

Vydáno: 8.2.2010 | Téma: Informace

Výtěžek sbírky na opravu Valteřického kostela konané dne 23.1.2010

Sbírka na opravu kostela Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích 23.1.2010:

  • Hoblovna a horní konec 10.380,– Kč
  • Malá strana a levý střed obce 8.462,– Kč
  • Velká strana a pravý střed obce 10.783,– Kč
  • Koburk a dolní konec – 11.312,– Kč
  • Halda 8.916,– Kč


CELKEM 49.853,– Kč


Tímto sbírka na opravu valteřického kostela končí. Celkem se za celé období konání sbírky vybralo do pokladniček 105.231,– Kč.


Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli....

Celý článek »

Vydáno: 26.1.2010 | Téma: Informace

Veřejná sbírka na opravu kostela ve Valteřicích

V měsíci červenci oslavil pan farář Ireneusz Szocinski své narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, spokojenosti a douhá léta strávená mezi námi.

Jako jeden z mnoha dárků jsme mu nyní předali i šek v hodnotě 65 000,– Kč. Je to částka, kterou se podařilo doposud shromáždit na účtu veřejné sbírky na opravu kostela Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích. Jsme velice vděčni za tuto velice pěknou částku.

Chtěli bychom poděkovat Vám všem za příspěvky, které ...

Celý článek »

Vydáno: 6.8.2009 | Téma: Informace

Poslání linky důvěry Ústí nad Orlicí

Obrázek: Logo linka důvěryJsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje poradit nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit, ocitne se sám nebo své blízké a kamarády nechce svými problémy obtěžovat. V takových situacích nám můžete zavolat na linku důvěry Ústí nad Orlicí na telefonní číslo: 465 52 42 52.


Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém provozu telefonickou krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké nebo jinak obtížné situaci a nemohou nebo nejsou sch...

Celý článek »

Vydáno: 6.5.2009 | Téma: Informace

Linka důvěry

Obrázek: Logo linka důvěryBlíží se závěr roku 2007, proto si Vás tímto dovolujeme oslovit a zároveň informovat o činnosti Linky důvěry Pardubického kraje, kterou provozuje Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí.

Linka důvěry poskytuje službu telefonické krizové intervence v nepřetržitém provozu. Podstata poskytované služby spočívá v anonymním telefonickém kontaktu, který volající využívá za účelem rozhovoru o své aktuální neodkladné a naléhavé životní situaci či prob...

Celý článek »

Vydáno: 17.12.2007 | Téma: Informace

Jak je to s konáním různých společenských akcí v obci

V poslední době vyvstaly některé problémy s konáním společenských akcí v obci, jejich povolováním a zakazováním těchto akcí. Máme na mysli zábavy, plesy a další společenské akce.

Povolování těchto akcí se řídí zákonem č. 84/1990 Sb. Podle tohoto zákona mají občané právo se pokojně shromažďovat. Tato shromáždění musí být oznámena obecnímu úřadu v místě konání. Organizátor akce je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu nejméně 5 dnů a ne dříve...

Celý článek »

Vydáno: 31.8.2007 | Téma: Informace