OBECNÍ ÚŘAD

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce:

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny ve lhůtě uvedené v poučení o podání opravného prostředku tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení ...

Celý článek »

Vydáno: 1.1.2005 | Téma: Obecní úřad

Popis úřadu

Obecní úřad


STAROSTA


MÍSTOSTAROSTA

  • JUDr. Miroslav Stejskal
  • Tel:


REFERENT


ÚČETNÍ


PRACOVNÍK ÚDRŽBY

  • Jan Šponiar
  • Mobil: 739 659 258

Úřední hodiny


Ponděl...

Celý článek »

Vydáno: 1.1.2005 | Téma: Obecní úřad

Poskytování informací, příjem podání

Příjem žádostí a podání

Žádosti o informace se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žá...

Celý článek »

Vydáno: 1.1.2005 | Téma: Obecní úřad