OBECNÍ ÚŘAD

Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: epodatelna@obec-vyprachtice.cz


Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu ve Výprachticích.


Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na datových nosičích:

Obecní úřad Výprachtice

Výprachtice 3

561 34 Výprachtice


Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, jpg, gif, bmp, html, rtf, txt, doc, xls, př...

Celý článek »

Vydáno: 1.1.2005 | Téma: Obecní úřad

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

1. Oficiální název

  • Obec Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí


2. Vznik

  • dle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění


3. Organizační struktura

  • strukturu obce naleznete zde


4. Kontakty


5. Bankovní spojení

  • Česká Spořitelna pobočka Lanškroun, č.ú: 1326985369/080...

Celý článek »

Vydáno: 1.1.2005 | Téma: Obecní úřad

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce:

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny ve lhůtě uvedené v poučení o podání opravného prostředku tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení ...

Celý článek »

Vydáno: 1.1.2005 | Téma: Obecní úřad

Popis úřadu

Obecní úřad


STAROSTA


MÍSTOSTAROSTA

  • JUDr. Miroslav Stejskal
  • Tel:

Stavební úřad


REFERENT


MATRIKA, ÚČETNÍ

  • Simona Bašková
  • Tel: 465 ...

Celý článek »

Vydáno: 1.1.2005 | Téma: Obecní úřad

Poskytování informací, příjem podání

Příjem žádostí a podání

Žádosti o informace se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žá...

Celý článek »

Vydáno: 1.1.2005 | Téma: Obecní úřad