VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

Název dokumentu Typ Velikost Staž.
Doručení veřejnou vyhláškou - Kocourek pdf 77.1 kB 636 x
Dražební vyhláška pdf 807.9 kB 544 x
Dražební vyhláška pdf 606.2 kB 575 x
Dražební vyhláška pdf 114 kB 701 x
Dražební vyhláška pdf 131.1 kB 720 x
Dražební vyhláška (na čp. 300 ve Výprachticích) pdf 949.5 kB 601 x
Dražební vyhláška - byt čp. 303 pdf 971 kB 679 x
Dražební vyhláška - dražba movitých věcí v čp. 287 dne 13. 8. 2013 pdf 810.8 kB 615 x
Dražební vyhláška - dům čp. 224 pdf 1.5 MB 662 x
Důvodová zpráva k nařízení č. 3/2011 pdf 113.1 kB 551 x
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí - veřejná vyhláška pdf 64 kB 476 x
Nařízení č. 3/2011 Krajské veterinární správy pro PK pdf 116.3 kB 535 x
Nařízení Města Lanškrouna č. 2/2011 pdf 105.4 kB 505 x
Nařízení Pardubického kraje č.1/2006 pdf 41.6 kB 438 x
Nařízení státní veterinární správy - varroáza včel pdf 180 kB 502 x
Návrh OOP - národní plán povodí Dunaje pdf 195.9 kB 466 x
Návrh OOP - národní plán povodí Labe pdf 196.3 kB 488 x
Obecně závazná vyhláška 2/2014 pdf 1.4 MB 563 x
Odročení dražebního jednání v čp. 287 - Klimková pdf 86.5 kB 668 x
Odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami pdf 162.2 kB 443 x
OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Převáž pdf 209.7 kB 95 x
Opatření obecné povahy č. 1/2009 - změna č. 3 územního plánu obce Výprachtice pdf 154.9 kB 452 x
Opatření obecné povahy - změna územního plánu č. 2 pdf 348.3 kB 619 x
Oznámení - Veřejná vyhláška - zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Valteřice pdf 224.4 kB 558 x
OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému SKO pdf 2.7 MB 327 x
Situace k VV - OOP o stanovení místní úpravy pdf 517.5 kB 376 x
Situace k VV OOP - značení Převáž pdf 369 kB 97 x
Stavební povolení-"odkanalizování části obce Výprachtice" pdf 270.3 kB 607 x
Veřejná vyhláška pdf 16.9 kB 485 x
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje pardubického kraje pdf 468 kB 284 x
Veřejná vyhláška - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami pdf 607.6 kB 343 x
Veřejná vyhláška - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami - II pdf 642.9 kB 320 x
Veřejná Vyhláška - OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 125.1 kB 506 x
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 602.8 kB 344 x
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 118.5 kB 476 x
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek pdf 88.4 kB 458 x
Veřejná vyhláška - oznámení o seznámení s podklady pdf 176.3 kB 648 x
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - změna č. 3 ÚP obce Výprachtice pdf 28.7 kB 453 x
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2015 pdf 234.7 kB 530 x
Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Výprachtice v uplynulém období 04/2015 - 04/2019 pdf 258.4 kB 191 x
Veřejná vyhláška - Oznámení stavebního záměru - k.ú. Čenkovice pdf 983.8 kB 442 x
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK s Vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území pdf 157.8 kB 4 x
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení vodovod pdf 604.4 kB 532 x
Veřejná Vyhláška - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv pdf 184.9 kB 472 x
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 118.7 kB 519 x
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Červená Voda pdf 104.3 kB 244 x
Veřejná vyhláška - vydání rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Valteřice pdf 178.2 kB 559 x
Veřejná vyhláška - Vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje pdf 381.3 kB 569 x
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č.1 pdf 504.6 kB 535 x
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje PK pdf 63 kB 593 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 45.1 kB 440 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 44.3 kB 463 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 44.4 kB 476 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 22.7 kB 482 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 22.8 kB 462 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 22.8 kB 563 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Vacek Lukáš pdf 22.9 kB 523 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Vacek Lukáš pdf 22.9 kB 525 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít si písemnost pdf 22.7 kB 456 x
Veřejná vyhláška o vydání Opatření obecné povahy - změna územního plánu č. 2 pdf 61.9 kB 560 x
Veřejná vyhláška o ztrátě zbraně pdf 406.6 kB 260 x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 124.3 kB 542 x
Veřejná vyhláška oznámení o návrhu OOPo stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 249.2 kB 206 x
Veřejná vyhláška usnesení pdf 25.8 kB 486 x
Veřejná vyhláška usnesení Vacek pdf 25 kB 499 x
VV - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje pdf 418.9 kB 149 x
VV - Finanční úřad - daně z nemovitostí pdf 99 kB 301 x
VV - OOP - kůrovec - doplnění pdf 220.6 kB 259 x
VV - OOP - kůrovec - doplnění -příloha č.1 pdf 595.5 kB 207 x
VV - OOP - o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 383.7 kB 234 x
VV - OOP - přechodné dopravní značení pdf 302.2 kB 131 x
VV - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami pdf 318.1 kB 139 x
VV - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami z vodních toků pdf 564.7 kB 312 x
VV - OOP - zákaz stání - Převáž pdf 1.5 MB 287 x
VV OOP - o stanovení dopravního značení - Převáž pdf 265.8 kB 118 x
VV OOP - odvolání sucha pdf 676 kB 322 x
VV OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami v povodí Labe pdf 160.6 kB 506 x
VV OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami v povodí Moravské Sázavy pdf 164.6 kB 449 x
VV-OOP-o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 627.4 kB 351 x
VV-OOP-odvolání zákazu nakládání s podzemními vodami pdf 549 kB 350 x
VV-OOP-ODVOLÁNÍ ZÁKAZU nakládání s povrchovými vodami pdf 603.6 kB 267 x
VV-OOP-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích pdf 552.1 kB 367 x
VV-OOP-zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí Moravské Sázavy a Tiché Orlice pdf 646 kB 348 x
Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí Moravské Sázavy pdf 177.8 kB 508 x