VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

Název dokumentu Typ Velikost Staž.
Doručení veřejnou vyhláškou - Kocourek pdf 77.1 kB 593 x
Dražební vyhláška pdf 807.9 kB 505 x
Dražební vyhláška pdf 606.2 kB 540 x
Dražební vyhláška pdf 114 kB 657 x
Dražební vyhláška pdf 131.1 kB 676 x
Dražební vyhláška (na čp. 300 ve Výprachticích) pdf 949.5 kB 570 x
Dražební vyhláška - byt čp. 303 pdf 971 kB 634 x
Dražební vyhláška - dražba movitých věcí v čp. 287 dne 13. 8. 2013 pdf 810.8 kB 581 x
Dražební vyhláška - dům čp. 224 pdf 1.5 MB 618 x
Důvodová zpráva k nařízení č. 3/2011 pdf 113.1 kB 514 x
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí - veřejná vyhláška pdf 64 kB 441 x
Nařízení č. 3/2011 Krajské veterinární správy pro PK pdf 116.3 kB 503 x
Nařízení Města Lanškrouna č. 2/2011 pdf 105.4 kB 465 x
Nařízení Pardubického kraje č.1/2006 pdf 41.6 kB 400 x
Nařízení státní veterinární správy - varroáza včel pdf 180 kB 467 x
Návrh OOP - národní plán povodí Dunaje pdf 195.9 kB 423 x
Návrh OOP - národní plán povodí Labe pdf 196.3 kB 439 x
Obecně závazná vyhláška 2/2014 pdf 1.4 MB 513 x
Odročení dražebního jednání v čp. 287 - Klimková pdf 86.5 kB 624 x
Odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami pdf 162.2 kB 408 x
Opatření obecné povahy č. 1/2009 - změna č. 3 územního plánu obce Výprachtice pdf 154.9 kB 418 x
Opatření obecné povahy - změna územního plánu č. 2 pdf 348.3 kB 580 x
Oznámení - Veřejná vyhláška - zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Valteřice pdf 224.4 kB 521 x
OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému SKO pdf 2.7 MB 268 x
Situace k VV - OOP o stanovení místní úpravy pdf 517.5 kB 332 x
Stavební povolení-"odkanalizování části obce Výprachtice" pdf 270.3 kB 567 x
Veřejná vyhláška pdf 16.9 kB 447 x
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje pardubického kraje pdf 468 kB 241 x
Veřejná vyhláška - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami pdf 607.6 kB 298 x
Veřejná vyhláška - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami - II pdf 642.9 kB 268 x
Veřejná Vyhláška - OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 125.1 kB 464 x
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 602.8 kB 301 x
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 118.5 kB 443 x
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek pdf 88.4 kB 412 x
Veřejná vyhláška - oznámení o seznámení s podklady pdf 176.3 kB 613 x
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - změna č. 3 ÚP obce Výprachtice pdf 28.7 kB 416 x
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2015 pdf 234.7 kB 480 x
Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Výprachtice v uplynulém období 04/2015 - 04/2019 pdf 258.4 kB 120 x
Veřejná vyhláška - Oznámení stavebního záměru - k.ú. Čenkovice pdf 983.8 kB 382 x
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení vodovod pdf 604.4 kB 486 x
Veřejná Vyhláška - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv pdf 184.9 kB 428 x
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 118.7 kB 475 x
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Červená Voda pdf 104.3 kB 197 x
Veřejná vyhláška - vydání rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Valteřice pdf 178.2 kB 516 x
Veřejná vyhláška - Vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje pdf 381.3 kB 528 x
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č.1 pdf 504.6 kB 488 x
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje PK pdf 63 kB 548 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 45.1 kB 402 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 44.3 kB 426 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 44.4 kB 438 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 22.7 kB 447 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 22.8 kB 427 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 22.8 kB 522 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Vacek Lukáš pdf 22.9 kB 489 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Vacek Lukáš pdf 22.9 kB 492 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít si písemnost pdf 22.7 kB 427 x
Veřejná vyhláška o vydání Opatření obecné povahy - změna územního plánu č. 2 pdf 61.9 kB 529 x
Veřejná vyhláška o ztrátě zbraně pdf 406.6 kB 188 x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 124.3 kB 503 x
Veřejná vyhláška oznámení o návrhu OOPo stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 249.2 kB 167 x
Veřejná vyhláška usnesení pdf 25.8 kB 454 x
Veřejná vyhláška usnesení Vacek pdf 25 kB 464 x
VV - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje pdf 418.9 kB 79 x
VV - Finanční úřad - daně z nemovitostí pdf 99 kB 262 x
VV - OOP - o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 383.7 kB 191 x
VV - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami z vodních toků pdf 564.7 kB 261 x
VV - OOP - zákaz stání - Převáž pdf 1.5 MB 221 x
VV OOP - odvolání sucha pdf 676 kB 284 x
VV OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami v povodí Labe pdf 160.6 kB 451 x
VV OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami v povodí Moravské Sázavy pdf 164.6 kB 409 x
VV-OOP-o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 627.4 kB 312 x
VV-OOP-odvolání zákazu nakládání s podzemními vodami pdf 549 kB 309 x
VV-OOP-ODVOLÁNÍ ZÁKAZU nakládání s povrchovými vodami pdf 603.6 kB 224 x
VV-OOP-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích pdf 552.1 kB 323 x
VV-OOP-zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí Moravské Sázavy a Tiché Orlice pdf 646 kB 310 x
Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí Moravské Sázavy pdf 177.8 kB 472 x