VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

Název dokumentu Typ Velikost Staž.
Doručení veřejnou vyhláškou - Kocourek pdf 77.1 kB 1147 x
Dražební vyhláška pdf 807.9 kB 985 x
Dražební vyhláška pdf 606.2 kB 1039 x
Dražební vyhláška pdf 114 kB 1226 x
Dražební vyhláška pdf 131.1 kB 1229 x
Dražební vyhláška (na čp. 300 ve Výprachticích) pdf 949.5 kB 1008 x
Dražební vyhláška - byt čp. 303 pdf 971 kB 1134 x
Dražební vyhláška - dražba movitých věcí v čp. 287 dne 13. 8. 2013 pdf 810.8 kB 1029 x
Dražební vyhláška - dům čp. 224 pdf 1.5 MB 1132 x
Důvodová zpráva k nařízení č. 3/2011 pdf 113.1 kB 997 x
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí - veřejná vyhláška pdf 64 kB 966 x
Mapa k VV-OOP most Sázavák pdf 788.1 kB 51 x
Nařízení č. 3/2011 Krajské veterinární správy pro PK pdf 116.3 kB 965 x
Nařízení Města Lanškrouna č. 2/2011 pdf 105.4 kB 928 x
Nařízení Pardubického kraje č.1/2006 pdf 41.6 kB 874 x
Nařízení státní veterinární správy - varroáza včel pdf 180 kB 928 x
Návrh OOP - národní plán povodí Dunaje pdf 195.9 kB 954 x
Návrh OOP - národní plán povodí Labe pdf 196.3 kB 1007 x
Obecně závazná vyhláška 2/2014 pdf 1.4 MB 1049 x
Odročení dražebního jednání v čp. 287 - Klimková pdf 86.5 kB 1120 x
Odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami pdf 162.2 kB 909 x
OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Převáž pdf 209.7 kB 838 x
Opatření obecné povahy č. 1/2009 - změna č. 3 územního plánu obce Výprachtice pdf 154.9 kB 896 x
Opatření obecné povahy - změna územního plánu č. 2 pdf 348.3 kB 1036 x
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu-Pouť Výprachtice 2023 pdf 271.5 kB 120 x
Oznámení - Veřejná vyhláška - zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Valteřice pdf 224.4 kB 980 x
OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému SKO pdf 2.7 MB 786 x
Příloha k OOP kůrovec pdf 2.8 MB 136 x
Situace k VV - OOP o stanovení místní úpravy pdf 517.5 kB 788 x
Situace k VV OOP - značení Převáž pdf 369 kB 647 x
Situace k VV-OOP Albrechtice pdf 1.4 MB 84 x
Stavební povolení-"odkanalizování části obce Výprachtice" pdf 270.3 kB 1040 x
Veřejná vyhláška pdf 16.9 kB 955 x
Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje pardubického kraje pdf 468 kB 787 x
Veřejná vyhláška - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami pdf 607.6 kB 800 x
Veřejná vyhláška - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami - II pdf 642.9 kB 845 x
Veřejná Vyhláška - OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 125.1 kB 993 x
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 602.8 kB 817 x
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 118.5 kB 884 x
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek pdf 88.4 kB 902 x
Veřejná vyhláška - oznámení o seznámení s podklady pdf 176.3 kB 1150 x
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - změna č. 3 ÚP obce Výprachtice pdf 28.7 kB 858 x
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Opatření obecné povahy č. 1/2015 pdf 234.7 kB 994 x
Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Výprachtice v uplynulém období 04/2015 - 04/2019 pdf 258.4 kB 689 x
Veřejná vyhláška - Oznámení stavebního záměru - k.ú. Čenkovice pdf 983.8 kB 967 x
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK s Vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území pdf 157.8 kB 439 x
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení vodovod pdf 604.4 kB 1015 x
Veřejná Vyhláška - rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv pdf 184.9 kB 939 x
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 118.7 kB 946 x
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Červená Voda pdf 104.3 kB 722 x
Veřejná vyhláška - vydání rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Valteřice pdf 178.2 kB 1005 x
Veřejná vyhláška - Vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje pdf 381.3 kB 1002 x
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č.1 pdf 504.6 kB 949 x
Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje PK pdf 63 kB 1086 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 45.1 kB 898 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 44.3 kB 845 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 44.4 kB 837 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 22.7 kB 854 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 22.8 kB 849 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pdf 22.8 kB 985 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Vacek Lukáš pdf 22.9 kB 896 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Vacek Lukáš pdf 22.9 kB 902 x
Veřejná vyhláška o možnosti převzít si písemnost pdf 22.7 kB 868 x
Veřejná vyhláška o vydání Opatření obecné povahy - změna územního plánu č. 2 pdf 61.9 kB 960 x
Veřejná vyhláška o ztrátě zbraně pdf 406.6 kB 1307 x
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 124.3 kB 987 x
Veřejná vyhláška oznámení o návrhu OOPo stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 249.2 kB 621 x
Veřejná vyhláška usnesení pdf 25.8 kB 874 x
Veřejná vyhláška usnesení Vacek pdf 25 kB 885 x
VV - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje pdf 418.9 kB 585 x
VV - Finanční úřad - daně z nemovitostí pdf 99 kB 749 x
VV - OOP - kůrovec - doplnění pdf 220.6 kB 788 x
VV - OOP - kůrovec - doplnění -příloha č.1 pdf 595.5 kB 723 x
VV - OOP - kůrovec - změna pdf 232.8 kB 660 x
VV - OOP - kůrovec - změna pdf 250.4 kB 742 x
VV - OOP - kůrovec - změna - příloha č.1 pdf 666.3 kB 625 x
VV - OOP - kůrovec - změna - příloha č.1 pdf 1.6 MB 579 x
VV - OOP - o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 383.7 kB 674 x
VV - OOP - přechodné dopravní značení pdf 302.2 kB 1147 x
VV - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami pdf 318.1 kB 693 x
VV - OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami z vodních toků pdf 564.7 kB 750 x
VV - OOP - zákaz stání - Převáž pdf 1.5 MB 827 x
VV - OOP omezení a uzavírka I/11 pdf 292.1 kB 268 x
VV - oznámení o zahájení řízení - k.ú. Čenkovice pdf 1.4 MB 1355 x
VV - oznámení o zahájení územního řízení pdf 834 kB 188 x
VV - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK pdf 367.7 kB 81 x
VV OOP - o stanovení dopravního značení - Převáž pdf 265.8 kB 694 x
VV OOP - odvolání sucha pdf 676 kB 787 x
VV OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami v povodí Labe pdf 160.6 kB 941 x
VV OOP - zákaz nakládání s povrchovými vodami v povodí Moravské Sázavy pdf 164.6 kB 909 x
VV OOP kůrovec pdf 463.3 kB 132 x
VV OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 189.5 kB 379 x
VV-OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Albrechtice pdf 283.4 kB 71 x
VV-OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích -most Sázavák pdf 290.4 kB 58 x
VV-OOP-o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pdf 627.4 kB 770 x
VV-OOP-odvolání zákazu nakládání s podzemními vodami pdf 549 kB 763 x
VV-OOP-ODVOLÁNÍ ZÁKAZU nakládání s povrchovými vodami pdf 603.6 kB 752 x
VV-OOP-přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích pdf 552.1 kB 859 x
VV-OOP-zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí Moravské Sázavy a Tiché Orlice pdf 646 kB 707 x
Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí Moravské Sázavy pdf 177.8 kB 902 x