DALŠÍ PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM VESNICE

Vydáno: 11.1.2008 (2624 přečtení) | Téma: O obci

V květnu loňského roku vydalo lanškrounské městské muzeum výpravnou publikaci Marie Mackové s názvem Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie. Je v ní popsána nejenom historie továrny, která tu existovala v letech 1871 – 1949, ale i vztah tohoto průmyslového podniku k celému systému státní tabákové režie. A protože nemalá část textu je věnována i dělnictvu této továrny, nemohly být pominuty Výprachtice. Především v posledních dvou desetiletích 19. a v prvním desetiletí 20. století docházelo z vesnice do lanškrounské továrny velké množství žen pracovat. Chodily každý den ráno do Lanškrouna a večer se zase vracely zpět. Přestože musely tuto cestu absolvovat pěšky, protože jiný způsob dopravy tehdy neexistoval, byl o práci tak velký zájem, že jich například kolem přelomu století v továrně pracovalo téměř 270. Obvyklý věk, ve kterém se z vesnického děvčete stávala dělnice v tabákové továrně, byl 13, později 14 let. Některé tak docházely pracovat dalších 35 – 40 let. Měly však možnost za určitých podmínek za tuto práci získat od státu penzi. To bylo v dané době neobyčejně lákavé, protože penzijní zabezpečení se týkalo jenom naprostého zlomku profesí. Takové a mnohé další podrobnosti o životě regionu i vesnice jsou v knize k nalezení, kromě množství dobových i současných fotografii. Z výprachtického pohledu jde o další příspěvek k dějinám obce, který se nedostal do monografie vydané v jubilejním roce 2004.

Autor: PhDr. Marie Macková, Ph.D., KHV FF Univerzity Pardubice