O OBCI

Přání

Dovolte mi, abych Vám jménem obce Výprachtice popřál příjemné prožití vánočních svátků a v Novém roce hodně zdraví a štěstí. http://www.obec-vyprachtice.cz/…rie/pf-2016/

Vydáno: 24.12.2015 | Téma: O obci | Autor: Skalický Luděk, DiS.

Nejstarší zmínka o konkrétním muži z Výprachtic?

Nejstarší zmínka o vesnici jako takové je dnes jednoznačně určena k roku 1304. V listině z toho roku je vesnice vypočítána mezi dalšími, které tvořily dar krále Václava III. zbraslavskému klášteru. V jiné listině, kterou vydal jistý Jindřich z Brandýsa 11. července 1402, je však z Výprachtic vzpomenut jakýsi, bohužel blíže neurčený, Mikšík Perda. Listina dosvědčuje, že probošt a konvent lanškrounského kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina z...

Celý článek »

Vydáno: 4.10.2011 | Téma: O obci | Přidat komentář

Další příspěvek k dějinám vesnice

V květnu loňského roku vydalo lanškrounské městské muzeum výpravnou publikaci Marie Mackové s názvem Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie. Je v ní popsána nejenom historie továrny, která tu existovala v letech 1871 – 1949, ale i vztah tohoto průmyslového podniku k celému systému státní tabákové režie. A protože nemalá část textu je věnována i dělnictvu této továrny, nemohly být pominuty Výprachtice. Především v posled...

Celý článek »

Vydáno: 11.1.2008 | Téma: O obci

Obecní symboly

OTISK BAROKNÍ PEČETĚ OBCE VÝPRACHTICKÉ

Obrázek: Obecní pečeť


ZNAK OBCE VÝPRACHTICE

Obrázek: Obecní znak


POPIS ZNAKU

V zeleném štítě tři odkloněné, dole spojené zlaté lipové listy, provázené nahoře dvěma stříbrnými čtyřhrotými hvězdami.


ZDŮVODNĚNÍ

Výprachtice měly barokní pečeť, jejíž otisk je doložen roku 1726. Je na ní v kruhu český název obce a uprostřed na zdobném štítě tři zakulacené lístky, vyrůstající ze společného stonku mezi čtyřmi čtyřhrotými hvězdami.

Znamení...

Celý článek »

Vydáno: 13.11.2005 | Téma: O obci

Historie obce Výprachtice

Obec Výprachtice se skládá ze tří částí, historicky samostatných obcí – Výprachtic, Koburku a Valteřic. Koburk, ležící asi půl kilometru od středu obce, byl s Výprachticemi sloučen v roce 1975. Valteřice jsou vzdálené 5 km severovýchodně od Výprachtic a byly připojeny v roce 1951. První písemná zmínka o Výprachticích pochází z roku 1304 z donační listiny krále Václava II, Zbraslavskému klášteru. Tehdejší podoba jména vesnice je typicky kolonizač...

Celý článek »

Vydáno: 9.10.2005 | Téma: O obci

Geografie

Obec Výprachtice se nachází v malebném podhůří Orlických hor, ve východní části okresu Ústí nad Orlicí, 10 km od Lanškrouna. Leží v nadmořské výšce mezi 510–875m n.m. Je obklopena krásnou a nezničenou přírodou. Pod vrcholem Bukové hory (958m n.m.) pramení potok Moravská Sázava. Katastrální výměra obce činí 2 172 ha. Obec se skládá ze tří částí – Výprachtice Koburk, Valteřice. Část Valteřice, vzdálená 5 km slouží především k rekreaci. Část Koburk...

Celý článek »

Vydáno: 8.10.2005 | Téma: O obci