ELEKTRONICKÁ PODATELNA REGISTRU

Vydáno: 30.6.2008 (3718 přečtení) | Téma: Zákon o střetu zájmů

Veřejný funkcionář může podat též oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem (§ 13 odst. 6)


Informace o zaručením elektronickém podpisu, kvalifikovaných certifikačních autoritách a související dokumenty lze získat na stránkách Ministerstva vnitra.


Elektronická podatelna evidenčního orgánu je přístupná na adrese ou.vyprch@tiscali.cz a přijímá textové dokumenty v obvyklých formách.


Přijetí dokumentu elektronickou podatelnou je odesílateli oznámeno elektronickou poštou, popřípadě je uveden důvod, za kterého nemohla být zpráva přijata.