ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ

Prohlášení starosty obce JUDr. Miroslava Stejskala

Starosta obce Výprachtice JUDr. Miroslav Stejskal, podal dne 30. 6. 2008 čestné prohlášení, ve kterém podal oznámení o vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích, které musí podat každý veřejný funkcionář podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Předmětné informace jsou k dispozici na obecním úřadu. Nahlédnout do čestného prohlášení může každý za přítomnosti starosty obce Vý...

Celý článek »

Vydáno: 30.6.2008 | Téma: Zákon o střetu zájmů

Nahlížení do registru

Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozd. předpisů vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2008. Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle novely zákona schváleného dne 10.6.2008 PSP ČR vznikne nově rozšířenému okruhu veřejných funkcionářů podléhajících z...

Celý článek »

Vydáno: 30.6.2008 | Téma: Zákon o střetu zájmů

Ochrana osobních údajů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není OÚ jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě § 13 odst. 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozd. předpisů.


Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví, že údaje oznámení musí být zveřejněny.


Správce databáze osobních údajů:

starosta JU...

Celý článek »

Vydáno: 30.6.2008 | Téma: Zákon o střetu zájmů

Kontakt správce registru

Správce registru:


Obecní úřad Výprachtice

č.p. 3

PSČ 561 34 Výprahtice


Telefon: 465391219


Starosta obecního úřadu Výprachtice:

Jméno a přijmení: JUDr. Miroslav Stejskal

Telefon: 736535787

Fax: 465391219


E-mail:

...

Celý článek »

Vydáno: 30.6.2008 | Téma: Zákon o střetu zájmů

Informace o podávání oznámení veřejnými funkcionáři

Veřejný funkcionář podává evidenčnímu orgánu, tj. starosta, oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozd. předp. v těchto případech:


§ 7

Formou čestného prohlášení podává veřejný funkcionář oznámení uvedená v § 9, 10 a 11 a to i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo v uplynulém kalendářním roce lhůta: do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkonu funkce, a t...

Celý článek »

Vydáno: 30.6.2008 | Téma: Zákon o střetu zájmů

Informace o nahlížení do registru

Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2008. Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle novely zákona schválené dne 10.6.2008 PSP ČR vznikne nově rozšířenému okruhu veřejných funkcionářů podléhajících zákonu o střetu zájmů nejdříve za rok 2008...

Celý článek »

Vydáno: 30.6.2008 | Téma: Zákon o střetu zájmů