INFORMACE O PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ VEŘEJNÝMI FUNKCIONÁŘI

Vydáno: 30.6.2008 (3501 přečtení) | Téma: Zákon o střetu zájmů

Veřejný funkcionář podává evidenčnímu orgánu, tj. starosta, oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozd. předp. v těchto případech:


§ 7

Formou čestného prohlášení podává veřejný funkcionář oznámení uvedená v § 9, 10 a 11 a to i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo v uplynulém kalendářním roce lhůta: do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkonu funkce, a to i v případě, kdy je opět jmenován (volen) do (další) funkce nebo každoročně do 30.června následujícího kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok.


§ 9, 10 a 11

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, oznámení se podává i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo lhůta: do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkon funkce, a to i v případě, kdy je opět jmenován ( volen) do (další) funkce nebo každoročně do 30. června kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok veřejné funkce.


Oznámení se podávají Obecnímu úřadu na formuláři, který určuje vyhláška č. 578/2006 Sb.


Oznámení se podává v písemné podobě.


Tyto dokumenty se vložením do registru stávají veřejnými. Údaje uvedené v registru lze dále zveřejnit pouze veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst.1 písm. j) až l).


Poznámka k vyplňování formulářů:

Formulář je možné vyplnit jak v papírové podobě ( tj. ručně na vytištěný formulář) nebo v elektronické ( tj. vyplněním údajů v textovém editoru). Pokud dokument bude zaslán OÚ v písemné podobě, pak bude skenováním převeden do formátu PDF a nezáleží na formě vyplnění ( je tedy možné např. kombinovat ruční a elektronický způsob vyplnění).

Pokud bude dokument zaslán OÚ v elektronické podobě opatřený zaručeným elektronickým podpise, viz výše, pak podpis na konci každé stránky může být nahrazen elektronickým podpisem.