INFORMACE ZE ŠKOLY K ORGANIZACI VÝUKY OD PONDĚLÍ 3.5. 2021

Vydáno: 30.4.2021 (198 přečtení) | Téma: Základní škola

Vážení rodiče a žáci, informuji Vás, že dnes vláda rozhodla o následujícím: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

• od 3. 5. 2021 se vrací do škol žáci II. stupňů základních škol mj. i v Pardubickém kraji (v rotacích) Dále vláda rozhodla o změně v testování ve školách následovně:

Od 3. 5. se budou testovat Ag testy pouze 1× týdně: • pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci • žáci I. stupně, kteří doposud docházeli do školy na prezenční výuku

Od 3. 5. se budou testovat Ag testy 2× týdně: • žáci II. stupně, kteří se nově vrací do školy na prezenční výuku (v rotacích) • Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

• V mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku).

Od 3. 5. nastupují na prezenční výuku žáci: 4., 5., 6., a 7. třídy. Žáci 1., 2., 3., 8., 9. třídy zůstávají na distanční výuce.

TESTOVÁNÍ a vstup do školy (gymnastický sál) příchod žáků ke škole: v 7:15 hod. 4. třída v 7:20 hod. 5. třída v 7: 30 hod. 6. a 7. třída

KAŽDÝ ŽÁK SI PŘINESE KOLÍČEK NA PRÁDLO, KTERÝ BUDE PODEPSANÝ! ŠKOLNÍ JÍDELNA: žáci na distančním vzdělávání obědy s sebou do jídlonosičů odhlášky na tel. čísle: 465 391 101 nebo SMS zprávou 731 023 503 https://strav.nasejidelna.cz/…es/login.jsp

Dále Vás informuji, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.

Romana Prokopová


Komentáře:
Kontrolní obrázek

Opište kód z obrázku


Pravidla a možnosti formátování:

  • Nepoužívejte HTML značky, stránky podporují formátování Texy!. Například nový odstavec získáte 2x odřádkováním, citace započněte znakem >, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva* .
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy.
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2].
  • Povinné údaje jsou označeny *.