NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU

Vydáno: 30.6.2008 (3944 přečtení) | Téma: Zákon o střetu zájmů

Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozd. předpisů vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2008. Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle novely zákona schváleného dne 10.6.2008 PSP ČR vznikne nově rozšířenému okruhu veřejných funkcionářů podléhajících zákonu o střetu zájmů nejdříve za rok 2008, přičemž lhůta k podání je do 30.června 2009.