OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vydáno: 30.6.2008 (3969 přečtení) | Téma: Zákon o střetu zájmů

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není OÚ jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě § 13 odst. 9 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozd. předpisů.


Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví, že údaje oznámení musí být zveřejněny.


Správce databáze osobních údajů:

starosta JUDr. Miroslav Stejskal Obecní úřad Výprachtice, Výprachtice čp. 3, 561 34 Výprachtice adresa


Účel zpracování

evidence osob nahlížející do registru, dle § 13 odst.2 a odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozd. předpisů


Kategorie subjektů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají

adresní a identifikační údaje


Rozsah zpracovávaných údajů jméno nebo jména, příjmení subjektu údajů, dále datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo a typ dokladu, na základě něhož byly údaje ověřeny. Osobní údaje jsou zpracovány se souhlasem subjektu údajů.


Kategorie subjektů údajů

zákazníci (klienti) oznamovatele, členové oznamovatele, zaměstnanci oznamovatele


Zdroje osobních údajů

přímo od subjektů údajů


Popis způsobu zpracování osobních údajů

manuální a automatické zpracování vlastními zaměstnanci


Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny či sdělovány

nebudou jiní příjemci


Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států


Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů dle § 13 z. č. 101/2000 Sb.

manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů (trezor, uzamykatelná kancelářský stůl),