PROHLÁŠENÍ STAROSTY OBCE JUDR. MIROSLAVA STEJSKALA

Vydáno: 30.6.2008 (5153 přečtení) | Téma: Zákon o střetu zájmů

Starosta obce Výprachtice JUDr. Miroslav Stejskal, podal dne 30. 6. 2008 čestné prohlášení, ve kterém podal oznámení o vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích, které musí podat každý veřejný funkcionář podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Předmětné informace jsou k dispozici na obecním úřadu. Nahlédnout do čestného prohlášení může každý za přítomnosti starosty obce Výprachtice, při současném splnění podmínek, které jsou zveřejněny na webových stránkách obce Výprachtice, konkrétně v rubrice „Zákon o střetu zájmů“.