AKTUALITY

Uzavření ordinace MUDr. Novotného 31. 5. a 1. 6. 2018

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 večer 17:00–18:00 (Výprachtice) a v pátek 1. 6. 2018 celý den, bude ordinace MUDr. Novotného uzavřena. Neodkladné případy ošetří MUDr. Lužný v Dolní Dobrouči.

Vydáno: 30.5.2018 | Téma: Akce v obci | Autor: Havelková Hana

Informace a přístup k osobním údajům

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Výprachtice, sídlo: Výprachtice 3, 561 34 Výprachtice, IČ: 00279765, DS: sribv9y, telefon: 465 391 132,

e-mail: starosta@obec-vyprachtice.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz, tel. 733 714 700,

úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Vydáno: 23.5.2018 | Téma: Informace a přístup k osobním údajům | Autor: Skalický Luděk, DiS.

Posunutí pracovní doby České pošty ve čtvrtrk 24. 5. 2018

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 bude mít pošta ve Výprachticích odpoledne otevřeno od 13:00 do 15:00 (místo 13:30–15:30), dopoledne se nemění.

Vydáno: 21.5.2018 | Téma: Akce v obci | Autor: Havelková Hana

Přestěhování ordinace MUDr. Novotného zpět do budovy Obecního úřadu

V úterý 15. 5. 2018 od 17:00 hod. bude MUDr. Novotný ordinovat opět ve své ordinaci na Obecním úřadě ve Výprachticích.

Vydáno: 15.5.2018 | Téma: Akce v obci | Autor: Havelková Hana

Uzavření ordinace MUDr. Novotného 7. 5. 2018 odpoledne

V pondělí 7. 5. 2018 bude ordinace MUDr. Novotného v době 17:00–18:00 uzavřena.

Vydáno: 4.5.2018 | Téma: Akce v obci | Autor: Havelková Hana

Uzavření Obecního úřadu Výprachtice v pondělí 7. 5. 2018

V pondělí 7. května 2018 bude Obecní úřad uzavřen.

Vydáno: 4.5.2018 | Téma: Akce v obci | Autor: Havelková Hana