VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Vydáno: 15.2.2007 (3914 přečtení) | Téma: Výroční zprávy


o poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


  • počet podaných žádostí o informace za rok 2006: 1
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí za rok 2006: 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: nebyl vydán žádný rozsudek
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: neuvedeny