VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva za rok 2006


o poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


  • počet podaných žádostí o informace za rok 2006: 1
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí za rok 2006: 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: nebyl vydán žádný rozsudek
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: neuvedeny
...

Celý článek »

Vydáno: 15.2.2007 | Téma: Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2005

O poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


  • počet podaných žádostí o informace za rok 2005: 2
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí za rok 2005: 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 1 rozsudek
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: nebyly uloženy žádné
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: neuvedeny
  • ...

Celý článek »

Vydáno: 28.2.2006 | Téma: Výroční zprávy