"ŽIJÍCÍ LIDSKÉ POKLADY"

Vydáno: 3.12.2009 (4115 přečtení) | Téma: Významné osobnosti

Obrázek: Ladislav Chládek„ŽIJÍCÍ LIDSKÉ POKLADY“ – je název jednoho projektu z mnoha celosvětových projektů UNESCO. Pod názvem „Nositelé tradice lidových řemesel“ začal v České republice od roku 2000 existovat projekt, jehož cílem je ocenit a veřejně zviditelnit výrobce, kteří na vysoké technické úrovni ovládají zánikem ohrožené technologie lidové výroby.

Za dobu existence projektu ocenil tímto titulem ministr kultury České republiky více než čtyřicet výrobců. Slavnostní předání titulu „Nositelé tradice lidových řemesel“ se letos konalo u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví a hostitelským městem byl tentokráte Šternberk. Zde byla oceněna pětice výrobců, kteří prezentovali své výrobky na výstavě HOMO FABER, konané na počátku roku 2009 v sídle UNESCO v Paříži. Mezi oceněnými byl i náš spoluobčan Ladislav Chládek, který se zabývá specifickou výrobou dřevěných hraček metodou štípáním ze soustruženého bloku.

Dříve tato výroba byla rozšířena v Krušnohoří, kde po válce prakticky zanikla, a v současné době ji u nás ovládá pouze Ladislav Chládek. Sortiment jeho výrobků je široký, jedná se hlavně o zvířátka, ale i vánoční ozdoby. Letošní ocenění není jediné, které pan Chládek za kvalitní práci obdržel, už v roce 1988 mu byl udělen titul „Mistr lidové umělecké výroby“.

S kompletací výrobků mu vypomáhá manželka a vnuk, budoucí pokračovatel v rodinné tradici. Cílem tohoto a podobných projektů je propagace výrobků, aby se opět staly součástí každodenní kultury a nikoliv jenom muzejními exponáty.

Autor: Jana Katzerová