POVINNOSTI OBČANŮ

Povinnosti vlastníka pozemku

Vážení občané, přestože podle kalendáře máme ještě zimní čas, počasí se však spíše chová jako jarní, začínají rašit jehnědy a kvést bledule. Považujeme proto za vhodné Vás seznámit s tím, že každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek, je povinen dle zákona „o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů“ omezovat výskyt a šíření plevele. Povinnosti vlastníka pozemku nebo osoby, která pozemek užívá z jiného právního důvodu (náje...

Celý článek »

Vydáno: 6.3.2007 | Téma: Povinnosti občanů