ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ

Elektronická podatelna registru

Veřejný funkcionář může podat též oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem (§ 13 odst. 6)


Informace o zaručením elektronickém podpisu, kvalifikovaných certifikačních autoritách a související dokumenty lze získat na stránkách Ministerstva vnitra.


Elektronická podatelna evidenčního orgánu je přístupná na adrese ou.vyprch@tiscali.cz a přijímá textové dokumenty v obvyklých form...

Celý článek »

Vydáno: 30.6.2008 | Téma: Zákon o střetu zájmů