VZÁCNÝ ČLOVĚK PANA FARÁŘE SEIDL

Vydáno: 2.11.2007 (4609 přečtení) | Téma: Významné osobnosti

Obrázek: Rudolf  SeidlV úterý 4. září 2007 nás zastihla smutná zpráva, že zemřel pan farář p. Rudolf S e i d l.

Jeho životní cestu nám ve stručnosti připomnělo smuteční oznámení:

Narodil se 13. ledna 1921 v Hřbinách, farnost Častolovice, gymnasijní studia absolvoval v letech 1932 – 1940 v Arcibiskupském gymnasiu v Praze – Bubenči. Studia Kněžského semináře v Hradci Králové ukončil v roce 1947. V témže roce byl také 29. června vysvěcen v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové na kněze.

Během svého kněžského života působil v letech 1947 až 1955 nejprve jako kaplan v Litomyšli. V následujících šesti letech sloužil jako duchovní v Ústí nad Orlicí. Od roku 1961 až do roku 2005 vykonával svěřenou kněžskou službu v Horních Heřmanicích, ve Výprachticích, ve Valteřicích a v Čenkovicích. V roce 1994 byl jmenován sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly v Litomyšli. V roce 2005 odešel na trvalý odpočinek k řeholním sestrám do Charitního domova General Laudon u Lanškrouna. Celý svůj život věnoval kněžskému poslání, více jak 40 let působil v naší farnosti Výprachtice, Valteřice, Koburk. Byl a v naší mysli zůstane výjimečnou osobností, která svým životním postojem, laskavým a vstřícným jednáním oslovila nejen věřící různého věku, ale i náhodné návštěvníky kostela či církevních obřadů. Jako duchovní otec měl velkou péči o své farníky, zvláště děti a své poslání konal horlivě a obětavě. Nezapomeňme na jeho promluvy o víře a životě křesťana. Velice zodpovědně pečoval o církevní majetek, zajišťoval údržbu a opravy kostela, fary, kapličky, myslím, že mnohdy použil i soukromé prostředky.

Měla jsem možnost pana faráře Seidla dvakrát v charitním domově navštívit, v malém pokojíčku nad lůžkem visel obrázek kostela Sv. Jiří v Horních Heřmanicích s farou, místo, které mu stalo domovem. Při hovoru se zajímal o vše, co se v jeho svěřených farnostech děje, co je nového, jak se daří opravy kostela ve Výprachticích. Víra a pokora mu pomáhala zdolávat zdravotní potíže, poděkování patří všem, kdo mu pomáhali a byli nablízku.

Důstojný otec p. Rudolf Seidl se stal v roce 2004 čestným občanem naší obce, zůstane také významnou a výjimečnou osobností duchovního i světského života celého okolí, věnujme mu své modlitby a vzpomínky, zaslouží si je.

Autor: Hanyšová Marie


Související články: